Nyheter

Nytt reningsverk i Västra Torup

Nu är det dags för byggstart av det nya reningsverket i Västra Torup. Hässleholm Miljö bygger en ny robust anläggning med modern teknik som beräknas stå klar i början av 2025.

– Reningsverket i Västra Torup är ett viktigt delmål i vår investeringsresa mot ett modernt och motståndskraftigt vatten- och avloppssystem i Hässleholms kommun, säger Mats Didriksson VD på Hässleholm Miljö.

I februari 2023 ansökte Hässleholm Miljö om nytt miljötillstånd och presenterade planerna på ett nytt reningsverk i Västra Torup. Sedan dess har projekteringen av den nya anläggningen slutförts och en entreprenör har upphandlats. Nu går projektet in i nästa fas.

– Västra Torup är vårt första av många reningsverksprojekt de kommande åren. Nu är det äntligen dags för byggstart, säger Sofie Vessling, projektledare på Hässleholm Miljö.

Det nya reningsverket är en flexibel anläggning med högre kapacitet. Det innebär att anläggningen blir lättare att komplettera och uppdatera vid framtida behov och reningskrav. Genom modern teknik ges också större möjligheter till kontroll och kontinuerlig uppföljning av reningsprocessen.

– Vi bygger en kommun där ett hållbart liv är en självklarhet. Det förutsätter att vi fortsätter investera i våra anläggningar för att säkra en långsiktigt hållbar hantering av vårt avloppsvatten, fortsätter Mats Didriksson.

Reningsverket i Västra Torup är alltså först ut i förnyelsearbetet av Hässleholms kommuns reningsanläggningar. Näst på tur är reningsverken i Emmaljunga, Farstorp, Hörja, Röke och Vittsjö, där det sistnämnda beräknas vara färdigt inom cirka 10 år.

Ett modernt reningsverk

Det nya reningsverket består av modern reningsteknik med biologisk rening i en biobädd samt kemisk fällning, vilket bidrar till en stabil reningsprocess med ökad reningseffekt. Anläggningen är dimensionerad för 300 personer och ett medeldygnsflöde på 117 kubikmeter per dygn. Reningsverket beräknas stå klart under våren 2025.

Både utseendemässigt och materialmässigt har anläggningen utformats med hänsyn till dess klimatpåverkan och omgivande natur.

– Vi har till exempel valt att använda en betong med lägre klimatpåverkan, vilket har minskat projektets koldioxidutsläpp med 7550 kg CO2. Dessutom installeras solceller för att öka andelen förnyelsebar energi som används i processen, avslutarSofie Vessling.

Ansvarig projektör är Vattenprojekt AB medan ansvarig entreprenör är Gärahovs Bygg AB.

Läs mer om Hässleholm Miljös aktuella projekt inom vatten och avlopp på:

hassleholmmiljo.se