Nyheter

Norrtälje kommun: ”Vi kommer inte godkänna vindkraft i Länna”

Text: Lotta Lindblad Söderman (M), kommunstyrelsens ordförande, Andrea Kronvall (SD), kommunalråd, Robert Beronius (L), kommunalråd och Thomas Imeryd (KD), kommunalråd

Planerna på att bygga vindkraftverk i Länna i södra delen av Norrtälje kommun har åter aktualiserats. För att få tillstånd att bygga vindkraftverk krävs att den kommun där verket ska uppföras godkänner etableringen.

Den politiska ledningen i Norrtälje kommun kan redan nu berätta att man kommer säga nej om en ansökan kommer in.

För två år sedan annonserades planer på 300 meter höga vindkraftverk i Västerlisa vid Hundsjöns naturreservat i Länna. Planerna pausades men har nu åter aktualiserats. Tillstånd för vindkraftverk kan ges av Länsstyrelsen om den kommun där verket ska etableras säger ja till etableringen.

Den politiska ledningen i Norrtälje kommun (Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna) kan redan nu berätta att man kommer säga nej om en ansökan hamnar på kommunens bord, genom att använda den kommunala vetorätten.

Beslutet grundar sig på flera avgörande aspekter som måste beaktas för att säkerställa en hållbar utveckling och bevarande av kommunens unika miljö och livskvalitet. Beslutet att avvisa vindkraftsetableringen baseras på följande huvudpunkter:

Helhetsansvar
Kommunen tar ansvar för helheten och överväger noga påverkan på naturvärden, kulturella värden och lokala ekosystem.

Dålig placering
Den föreslagna placeringen är på skogsmark mellan två riksintresseområden för kulturmiljö och direkt intill ett naturreservat.

Påverkan på boende- och livsmiljö
De planerade vindkraftverken är avsevärt högre än medeltida kyrkor i Roslagen och riskerar att störa människors boende- och livsmiljö med ljud, ljus och påverkan på landskapsbilden.

Ekonomisk oro
Erfarenheter från andra områden visar att kommuner kan behöva ta ekonomiskt ansvar för skrotningen när vindkraftverkets ekonomiska eller tekniska livslängd är uppnådd, vilket skapar ekonomisk osäkerhet och ökade kostnader för kommunen.

Skydd av natur och harmoni
Norrtälje kommun präglas av en unik natur och harmoni som riskerar att förstöras av landbaserad vindkraft. Synliga vindkraftverk och dess påverkan på ljud, skuggor och lokalt djurliv är oroande och strider mot kommunens vision om bevarande av sin idylliska natur.

Invånarnas vilja
Vi ser idag inget brett stöd bland de boende i Länna för att bygga en vindkraftsanläggning eller bland andra kommuninvånare.

Kommunens politiska ledning står bakom regeringens huvudsakliga inriktning gällande omställning till fossilfri energi, och är övertygade om kärnkraftens nödvändiga roll i Sveriges energisystem för att skapa stabilitet i elnätet med planerbar kraft.

På bilden: Robert Beronius (L), Lotta Lindblad Söderman (M) (kommunstyrelsens ordförande), Andrea Kronvall (SD), Thomas Imeryd (KD)
Foto: Johan Wahlgren