Nyheter

Försörjningstrygghet på agendan i energirådet

Måndagen den 4 mars samlas EU:s energiministrar i Bryssel för ett möte i energirådet. På mötesagendan står bland annat diskussioner om försörjningstrygghet.

– Det mesta tyder på att förberedelserna inför denna vintersäsong har skapat goda förutsättningar för att EU ska klara försörjningstryggheten även säsongen 2024–25. Nu är det läge att börja arbeta med mer långsiktiga åtgärder för att stärka försörjningstryggheten – till exempel en översyn av gasförsörjningsförordningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Vid rådsmötet kommer ministrarna även att anta en politisk överenskommelse om en rådsrekommendation om gasbesparingar samt diskutera flexibilitet i elsystemet.

Flexibilitet ses som ett viktigt verktyg i den gröna omställningen eftersom den möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av befintliga elnät.

Sverige har kommit långt vad gäller att stärka konsumenternas möjlighet att bidra med flexibilitet genom att styra sin elförbrukning till timmar med lägre pris och högre produktion.