Nyheter

Ahlsell stärker sitt erbjudande inom industrisektorn i Norge

Ahlsell Norge AS har träffat avtal om att köpa alla aktier i Industrivarer AS. Företaget levererar ett brett utbud av verktyg, maskiner, förnödenheter och personlig skyddsutrustning till industriella kunder i Mellan-Norge. Bolaget har 20 anställda och omsättningen under 2023 uppgick till 126 MNOK.

Industrivarer AS har sedan sin etableringen 1980 byggt upp en betydande erfarenhet och kompetens inom industrisektorn där de är kända bland sina kunder för att erbjuda ett attraktivt utbud av produkter och tjänster med hög kvalitet. Butik, lager, verkstad och kontor finns i Namsos, varifrån de också bedriver e-handel.

Genom detta förvärv stärks Ahlsells erbjudande mot professionella kunder inom industrisektorn. Som en del av Ahlsell kommer Industrivarer AS att bidra med sin djupa branschkunskap, kundanpassade produktsortiment och goda marknadskännedom. Förvärvet tillgängliggör också Ahlsells leveransprecision, höga servicegrad, breda produktutbud och miljösmarta distributionslösningar för Industrivarers kunder.

Förvärvet är föremål för konkurrensmyndighetens godkännande.