Nyheter

Vattenfall investerar 300 miljoner i Hölleforsens vattenkraftstation

Vattenfall har beslutat att investera i en ny vattenkraftturbin i Hölleforsen vilket ger en livtidsförlängning på minst 50 år. Den nya turbinen planeras att tas i drift 2027.

Vattenfall har beslutat att investera 300 miljoner kronor i Hölleforsen vattenkraftstation i Indalsälven, i Jämtland. Det omfattande arbetet kommer att genomföras 2026–2027.

Vattenfall arbetar kontinuerligt med att underhålla och modernisera vattenkraften och i Hölleforsen kommer i huvudsak aggregat G1 att bytas ut; turbin och generator med tillhörande system som hydraulik- och kylsystem. Hölleforsen är en ovanjordsstation i Indalsälven som ligger cirka 80 km från Sundsvall.

– Vattenkraften är Sveriges största batteri, med unika regleringsmöjligheter, som spelar en avgörande roll i Vattenfalls arbete för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vår investering i Hölleforsens vattenkraftstation säkerställer fortsatt energiproduktion långsiktigt och ökar även produktionen i kraftverket med 2 MW. Det är extra viktigt i dag när varje kapacitetshöjning är av stor betydelse, säger Jerry Westerstedt, projektchef Vattenfall vattenkraft i Norden.

Vattenfalls ambition är att anlita lokala entreprenörer när det är möjligt och här kommer företagen Voith byta ut själva aggregatet och Andritz turbindelen.

Fakta:

Hölleforsens vattenkraftverk ligger i Indalsälven i mellersta Sverige.

Tre stycken kaplan-turbiner som utnyttjar en fallhöjd på 25 meter. Kraftverket togs i drift 1949. 

Normal årsproduktion ca 0,7 TWh

Installerad kapacitet, 151 MW och efter moderniseringen 153 MW.