Nyheter

Sonnen startar sitt nya virtuella kraftverk i Sverige

Efter flera månaders tester i hushåll har sonnen fått godkännande av Svenska kraftnät för att starta sitt virtuella kraftverk (VPP). Husägare som är utrustade med ett sonnenBatterie kan nu dra nytta av solenergi för sina egna energibehov, samtidigt som de bidrar till stabiliteten i det nationella elnätet.

sonnen, teknikledare inom smart och uppkopplad energilagring, tillkännager idag starten av sitt virtuella kraftverk i Sverige. Efter att under flera månader testat den sömlösa integrationen med det nationella elnätet, med 35 distribuerade hushåll, fick sonnen godkännande att driva den nya VPP-anläggningen från Svenska Kraftnät, den systemansvariga myndigheten (TSO) som ansvarar för tillförlitligheten i energiförsörjningen i hela Sverige.

sonnens teknik utvidgar den klassiska användningen av ett lagringssystem: Ett hushåll kan använda sitt solcellssystem och sonnenBatterie för självkonsumtion av ren energi i hemmet. Samtidigt kopplas lagringssystemet samman med andra lagringssystem för bostäder och bildar ett stort virtuellt batteri.

Detta batterinätverk kan stabilisera nätet vid nätfluktuationer, som kan orsaka avbrott i strömförsörjningen till hushåll över hela Sverige. Med den här konfigurationen sparar hushåll pengar genom ökad självkonsumtion och kan tjäna ytterligare fördelar på energimarknaden via sitt lagringssystem.

– Vi är glada över att kunna introducera sonnen Virtual Power Plant (sonnenVPP) i Sverige, som gör det möjligt för hushåll att ta nästa steg i energiomställningen. Den svenska energimarknaden ger attraktiva förmåner för kunder som engagerar sig genom vår VPP. Vår teknik har använts i länder världen över i flera år, och vi är glada över att kunna göra den tillgänglig för våra kunder i Sverige. Detta markerar början på sonnens inträde på den nordiska energitjänstemarknaden och understryker vårt engagemang för att skapa nya partnerskap, säger Wenzel Brühl, VP Growth Markets på sonnen.

Virtuella kraftverk (VPP) spelar en viktig roll i energiomställningen. Med den kontinuerliga utbyggnaden av förnybar energikapacitet i energisystemet blir kraftnäten den främsta utmaningen för att integrera dessa energikällor och tillgodose behoven hos ett växande antal konsumenter, inklusive användare av elfordon (EV) och värmepumpar.

Virtuella kraftverk är en digital lösning för att upprätthålla balansen mellan tillgång och efterfrågan på fluktuerande energikällor genom att ge kraftnäten den flexibilitet de behöver för att förbli stabila. Genom att utnyttja redan befintliga batterier eller elbilar för nätbalansering kan virtuella kraftverk också minska behovet av ytterligare investeringar i nätinfrastruktur eller storskaliga lagringssystem.