Nyheter

Jönköping: Renovering av vattenverk

I Häggeberg bygger Jönköpings kommun ett nytt vattenverk samt renoverar ett befintligt vattenverk. 

– Dels för att öka kapaciteten och möta befolkningsutvecklingen, dels för att öka leveranssäkerheten. Så att vi har två vattenverk istället för ett, säger VA-chef Roger Rohdin, Jönköpings kommun.

Det nya vattenverket i Häggeberg vid Vätterns västra strand stod färdigt hösten 2022. Den nu påbörjade renoveringen av det gamla vattenverket ska vara klar vid årsskiftet 2024/25. Allt för att säkra dricksvattenförsörjningen i ett växande Jönköping.

NCC Sverige är totalentreprenör för såväl den nu avslutade nybyggnationen som den pågående renoveringen av det gamla vattenverket i Häggeberg.

– I samråd med Jönköpings kommun kom vi fram till att det är bättre att bygga en ny anläggning och först inviga den och sedan renovera den gamla. För att under projektets gång säkra vattentillförseln. Det fanns olika planer i början, men vi tyckte att det var stora risker med att gå in och renovera den gamla samtidigt, säger projektchef Jonas Castenbrandt, NCC.

Samtidigt som det nybyggda vattenverket nu levererar vatten pågår under första halvåret 2023 rivningsarbeten i det gamla verket.

– Vi river gamla kontorsdelar och processrör som ska bytas ut. Förberedelser för att börja bygga en nyrenoverad anläggning efter sommarsemestern.

Förutom en processmässigt renoverad anläggning kommer anläggnings- och byggprojektet att i slutändan även resultera i en ny kontors- och personaldel. Placerad i en fristående byggnad.

– Där bygger vi helt nytt med en till- och nybyggnation jämte den gamla anläggningen.

Jönköpings kommun har idag sammanlagt 12 vattenverk av olika storlek.  För systemet Jönköping-Huskvarna är det totalt tre vattenverk.

Renovering och nybyggnad i Häggeberg innebär att kapaciteten där ökar från 36000 till 54000 kubikmeter vatten per dygn. 

Målet är att klara vattenförsörjningen för ett växande Jönköping med från idag 140 000 kommuninvånare till en framtida befolkning på runt 200 000 invånare.

FAKTA:

Tidplan: oktober 2019–2024/25

Byggherre: Jönköpings kommun

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Kostnad: 69 Mkr