Nyheter

COWIs största VA-uppdrag någonsin

Teknikkonsultbolaget COWI kommer på uppdrag av Kungälvs kommun att projektera nya VA-ledningar som ansluter Marstrand till det centrala ledningsnätet. Uppdraget pågår under två år och är ett av COWIs största VA-uppdrag någonsin. 

Nya överföringsledningar och pumpstationer för dricksvatten och spillvatten ska anläggas mellan Marstrand och Kungälv. COWI ansvarar för projektering av den cirka 16 kilometer långa delsträckan från Vävra till Marstrand.

− Ledningarna ska planeras så att det får minsta möjliga påverkan på värdefull natur och för de människor som bor och färdas längs sträckan. Vi bidrar till att utveckla ett mer robust system och säkrar en fortsatt dricksvattenförsörjning i området, säger Susanna Ohlin, Divisionschef Samhällsbyggnad på COWI i Sverige.  
 
COWI ska utreda lägen för var ledningarna ska dras och utföra detaljprojektering samt leverera förfrågningsunderlag för utförandet av entreprenaden. COWI ska också bistå kommunen med det underlag som krävs för länsstyrelsen ska fatta nödvändiga beslut kring vattenverksamhet och miljöpåverkan.

En utmaning kommer att bli de varierande förutsättningar som finns längs med vägen med mark, vatten, sjöbotten, jordbruk och befintlig infrastruktur.