Nyheter

Smoltek har beviljats tre nya patent

Smoltek Nanotech Holding meddelar att bolaget har tilldelats tre nya patent. Patenten är uppdelade i tre nya och separata patentfamiljer, som alla är relaterade till hur Smolteks teknologi kan minska kontaktmotståndet mellan olika skikt i elektrokemiska celler, främst för användning i elektrolysörer och bränsleceller.

Dessa nya patent innebär också att bolagets IP-portfölj omfattar 87 beviljade patent.

Smoltek har tilldelats tre nya patent där vart och ett tillhör en ny patentfamilj, som på olika sätt beskriver hur man kan använda Smolteks kärnteknologi för att minska kontaktmotståndet i elektrokemiska celler.

Elektrokemiska celler finns i de flesta tillämpningar i moderna energisystem, såsom batterier, bränsleceller och elektrolysörer. Befintliga kemiska celler har dock hög kontaktmotstånd mellan olika komponenter i cellen, vilket leder till lägre effektivitet. Detta problem kan till och med förvärras av bildandet av icke-ledande ytskikt på vissa komponenter som uppstår på grund av den tuffa miljön i cellen.

– Med dessa tre nya patentfamiljer stärker vi verkligen omfattningen av vår IP-portfölj inom området för att öka effektiviteten i elektrokemiska celler, både för elektrolysörer och bränsleceller, säger Fabian Wenger, Head of R&D på Smoltek Hydrogen.

– Det är mycket värdefullt för oss att ha en plattform av patent som har bredare användningsområden än i enbart PEM-elektrolysörer, särskilt när vi är i diskussioner med olika företag inom vätgasindustrin och som ofta arbetar både med bränsleceller och flera olika typer av elektrolysörer. Detta öppnar nya affärsmöjligheter för vår verksamhet, säger Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen.

Kortfattad beskrivning av de nya patentfamiljerna

Contact Resistance: Innovationen förbättrar arrangemanget mellan separatorplattor i en elektrokemisk cell genom att en nanostruktur sänker kontaktmotstånd mellan separatorelementet och diffusionsskiktet.

Nano Velcro: Innovationen förbättrar mellanskiktsgränssnitt i elektrokemiska celler genom långsträckta nanostrukturer som är mekaniskt intrasslade mellan skikten.

Vertical Graphene: Innovationen sänker kontaktmotståndet mellan separatorelement och intilliggande komponenter i elektrokemiska celler och ökar korrosionsbeständigheten.

Smolteks patentportfölj omfattar nu 87 beviljade patent inom 20 patentfamiljer.

Läs mer om vår IP och patent.