Nyheter

Swedish Space Corporation och Luleå tekniska universitet stärker rymdsamarbetet

Swedish Space Corporation (SSC) och Luleå tekniska universitet har undertecknat ett strategiskt samverkansavtal för att ytterligare stärka synergierna mellan den lokala rymdindustrin och akademin.

I fokus för det fördjupade samarbetet finns både verksamheten vid rymdbasen Esrange samt Luleå tekniska universitets utbildning och forskning inom rymdområdet. Dessutom kommer samverkan att ske inom områden som AI, robotik, materialvetenskap och innovation.

Tillsammans ska parterna ta fram kunskap, säkerställa kompetens och kvalitet samt hitta nya innovativa lösningar som bidrar till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft – regionalt, nationellt och globalt.

Vid Luleå tekniska universitet finns Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik och flera masterutbildningar inom rymd. I kombination med den världsledande verksamheten vid Esrange stärks Norrbotten som innovativt nav för europeisk rymdverksamhet.

– Jag är mycket nöjd med det samarbetsavtal som signerats idag. Det finns i stort sett ingen plats i världen där ett forskningsprojekt eller en satellit kan utvecklas för att sedan transporteras 45 minuter och skjutas upp till rymden. Detta är möjligt i Norrbotten tack vare det regionala samarbetet mellan industri, akademi och näringsliv. Nu tar vi nästa steg i att nyttja de unika möjligheter som finns här för att stärka Kiruna, Luleå och hela Norrbotten som ett nav för innovation, hållbar utveckling och rymd, säger Charlotta Sund, VD på SSC.

– Vi är mycket glada över det samverkansavtal som vi har tecknat med SSC för att fördjupa och stärka vårt samarbete. Genom SSC har universitetet unika möjligheter att kvalitetssäkra den forskning och utbildning vi bedriver samtidigt som vår verksamhet inom rymdtekniska system och atmosfärsvetenskap stärker SSC och deras olika affärsområden. Tillsammans kan vi utveckla nya innovationer som stärker Sverige samtidigt som vi stärker Kiruna som ett nationellt rymdcentrum, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Rymden är idag en viktig industri i hela Norrbottensregionen.

Förutom SSC, Esrange och Luleå tekniska universitet finns här Institutet för Rymdfysik (IRF), Rymdgymnasiet, internationella forskningsanläggningen EISCAT, samt flera privata europeiska rymdföretag.