Nyheter

ROWI optimerar energi- och värmehantering i industriell sprängningsverksamhet med ELGi

ROWI, ett ledande nederländskt företag inom metallkonservering och blästring, har ökat energibesparingarna och eliminerat stilleståndstiden vid sin anläggning i Baak, Nederländerna, genom att installera tre nya kompressorer i ELGi EG-serien.

Det uppgraderade tryckluftssystemet omfattar nu en EG45V med variabel hastighet, två EG45-kompressorer med fast hastighet och ett ELGi värmeåtervinningssystem (HRS). Installationen har gjort det möjligt för ROWI att avsevärt minska energiförbrukningen, säkra driftskontinuiteten och återanvända spillvärme från kompressorerna för att värma upp sina produktionslokaler.

Det som utmärker ROWI:s anläggning är ett över 25 meter långt robotdrivet blästerrum, som möjliggör renovering av stora metallkomponenter, t.ex. från fartyg.

Förutom metallkonservering är ROWI framstående inom storskaliga sprängningsprojekt, såsom vägar och landningsbanor, vilket underlättas av deras flotta av lastbilar med stor kapacitet som kan täcka många kvadratmeter av sprängningen. ROWI, med över 45 års erfarenhet av industriell blästring, utvecklar också specialiserade blästermaskiner som är skräddarsydda för både interna projekt och kundprojekt.

ROWI:s sprängningsarbeten drivs med tryckluft. När företaget skulle välja en tryckluftspartner var det därför viktigt att hitta en tillförlitlig, hållbar och energieffektiv tryckluftslösning för att driva verksamheten inom blästringstjänster.

Alphons de Beer, Commercial Leader på ROWI:

– Vår introduktion till ELGi’s produkter kom via vår tjänsteleverantör och ELGi’s återförsäljare i Nederländerna, Promotech. Installationen skedde 2022 och systemets tillförlitlighet har varit exceptionell. Utöver rutinunderhåll har vi inte stött på några kompressorhaverier eller problem. För oss talar detta för sig självt. Kompressorerna gör vad vi förväntade oss att de skulle göra – de arbetar tillförlitligt, effektivt och med exemplarisk service från Promotech.

Tillförlitlig och hållbar användning av energieffektivitet

Energieffektivitet är en hörnsten i ROWI:s verksamhet och är nära kopplat till deras engagemang för hållbara affärsmetoder. ELGi’s värmeåtervinningssystem som är integrerat med tryckluftssystemet utnyttjar spillvärmen från kompressorerna och gör det möjligt för ROWI att driva golvvärmesystemet och värma upp produktionshallarna.

Följaktligen har ROWI upphört att använda några andra värmekällor än den spillvärme som kompressorerna producerar.

– Energiförbrukningen är en kritisk faktor för oss. I Nederländerna är hanteringen av energiförbrukningen och det aktuella topputtaget från elnätet avgörande för driftseffektiviteten och för att undvika böter från energibolagen”, tillade de Beer . När vi valde kompressorer utvärderade vi inte bara deras energieffektivitet utan också deras bidrag till ökad hållbarhet. ELGi’s värmeåtervinning gör det möjligt för oss att optimera vår energianvändning och bidra till en mer miljövänlig verksamhet.

Nils Blanchard, regionchef för Benelux och Frankrike på ELGi , betonade att:

– På ELGi fokuserar vi på att tänja på gränserna för effektivitet och tillförlitlighet och därigenom minimera livscykelkostnaden och miljöpåverkan från våra kunders verksamhet. EG-serien är en av marknadens mest effektiva oljesmorda kompressorserier, skräddarsydd för att uppfylla de stränga kraven på tillförlitlighet och effektivitet inom olika branscher och applikationer. Genom att utnyttja HRS-funktionen kan kunder som ROWI dra nytta av en hög avkastning på investeringen, omedelbara kostnadsbesparingar och, ännu viktigare, minskade koldioxidutsläpp, vilket bidrar till att minska företagets nettokoldioxidavtryck.

ELGi EG-serien sätter nya standarder för kompressorer och erbjuder ledande energieffektivitet med betydande kostnadsbesparingar för både drift och underhåll. EG-seriens oljesmorda skruvkompressorer utmärker sig med en av branschens lägsta oljeöverskott på mindre än 1 ppm, vilket säkerställer renare och mer miljövänlig drift.

ELGi förstärker enheternas tillförlitlighet med ett garantiprogram som är bäst i sin klass: 10 års garanti på ELGi’s skruvpaket utan begränsning av antalet drifttimmar, 5 år på resten av kompressorn, 3 år på frekvensomriktaren (VFD) och 1 år på el- och gummidelar.*

Dessutom är enheterna i EG-serien utrustade med ELGi’s Neuron-kontrollsystem för omfattande styrning, övervakning och rapportering. ELGi EG-serien är konstruerad för att fungera optimalt i förhållanden upp till 50 °C och tryckversioner upp till 12,5 bar, och utgör en bra blandning av effektivitet, tillförlitlighet och teknisk utveckling för företag som söker en högpresterande kompressorlösning.