Nyheter

Jämtlandspolitiker: ”Finns ingen hållbar gruvdrift i alunskiffer”

”Gruvbranschens intresseorganisation Svemin bemöter inte med ett ord våra invändningar kring faran i att bryta alunskiffer. Svemin borde ta större ansvar för en hållbar mineralnäring.”

Det skriver Jämtlandspolitiker i en slutreplik i Svenska Dagbladet:

”Konventionell gruvdrift i urberg är en viktig näring i Sverige. Men någon hållbar gruvdrift i alunskiffer har oss veterligen aldrig bedrivits och vi har inte för avsikt att ställa Storsjön till förfogande för något experiment på området. Det skrev vi i en debattartikel (SvD Debatt 13/2).”

”Vi hänvisade bland annat till den statliga Alunskifferutredningen (2020), där följande konstateras: ”Alunskiffern skiljer sig i struktur och sammansättning från andra bergarter (…) Utvinning av innovationskritiska metaller och mineral ur alunskiffer i Sverige skulle vara en ny företeelse.” Det betonas i ett särskilt yttrande att: ”Utredningen visar att det finns ett antal kunskapsluckor som försvårar bedömningarna av miljöriskerna med utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer, inklusive det faktum att beprövad hållbar teknik alltså saknas för storskalig metallutvinning”. ”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/76b2KK/jamtlandspolitiker-det-finns-ingen-hallbar-gruvdrift-i-alunskiffer