Nyheter

IKEM: ”Nej, klimatmålen ska inte rivas upp”

Sverigedemokraterna föreslår att EU:s klimatmål ”Fit for 55” rivs upp. En usel idé, anser IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Under det svenska ordförandeskapet i EU beslutade unionen om ”Fit for 55”, ett åtgärdspaket som bland annat innebär mål om att koldioxidutsläppen ska reduceras med 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Nu öppnar Sverigedemokraterna för att riva upp den europeiska klimatpolitiken.

IKEM är kritiska till Sverigedemokraternas besked. Industrin behöver hållbara och långsiktiga spelregler för att klimatinvesteringar ska ske och bli lönsamma.

– En förutsättning för att skapa investeringsvilja i klimatomställningen är tydliga och långsiktiga regelverk. Innovations- och kemiindustrin gör klimatinvesteringar i miljardklass och affärerna blir lönsamma först efter 20-50 år. Vem är beredd att göra dessa investeringar när politiken när som helst kan dra undan mattan? undrar Malin Johansson, ansvarig för klimat- och energipolitik, IKEM.

Den klimatpolitiske talespersonen Martin Kinnunen (SD) säger i en intervju i Aftonbladet att dagens besked bland annat handlar om förutsättningar för skogen och lantbruket.

– Vi menar att samtliga sektorer måste bidra för att vi ska ha en chans mot klimathotet. Vi kan inte sänka klimatambitionerna nu, vi måste växla upp, avslutar Malin Johansson.

Foto: TweSwe