Nyheter

Unikt erbjudande när SKF bjuder på återtillverkning

Att återtillverka lager istället för att köpa nytt sparar både miljön och pengar. Det menar SKF som kommer till Underhållsmässan i Göteborg 12-15 mars med ett unikt erbjudande, där alla företag som besöker mässan erbjuds möjligheten att kostnadsfritt återtillverka ett SKF-lager. 

– Det handlar mycket om att ändra ett beteende hos våra kunder, nu tar vi bort tröskeln och göra det enkelt för våra kunder att ta sitt miljöansvar, säger Per Wilhelmsson, försäljningschef eftermarknad Norden.

2024-02-26, Göteborg: Återtillverkning av lager är en metod som vinner alltmer mark. I dag kan SKF återtillverka de flesta lager. För att utöka kapaciteten i Sverige finns i dag två enheter för uppgiften, en i Göteborg och en nyöppnad service hub i Kiruna.

–  När vi får in ett lager återställer eller byter vi ut slitna komponenter och när vi sedan skickar tillbaka det erbjuder vi samma garantier som ett nytt lager, säger Per Wilhelmsson. Den omedelbara miljöbesparingen är att man slipper producera ett nytt lager med allt det stål som krävs. Det innebär kraftigt minskade utsläpp av CO2 , något som SKF dokumenterar i ett certifikat som visar hur stor minskningen av CO2 blir för varje enskilt lager som återtillverkas.

Förra året återtillverkade SKF 42 ton lager för den svenska marknaden, som sammantaget gav en besparing på totalt 120 ton CO2.

– Ju större och ju dyrare lager, desto större potential att minska både sin CO2-påverkan och sina kostnader.

Per Wilhemsson menar att återtillverkning av lager inte är något nytt, men att det i dag blir allt viktigare för alla att tänka mer på hur man kan göra sin verksamhet mer hållbar.

– Vi ser att det kommer nya krav på att ta ansvar för sina CO2-utsläpp och miljökraven kommer bara att öka, det gör att alla måste tänka i det här banorna.

Han menar att när tekniken finns att återtillverka lager, och det dessutom finns ett ekonomiskt incitament, ska man naturligtvis utnyttja den här möjligheten.

– Att kassera lager i onödan är nästan lite som att köpa en ny bil bara för att däcken är utslitna.

Han medger att återtillverkning är en administrativ utmaning i startskedet. Lagren ska demonteras och plockas av försiktigt, packas och skickas iväg. Men på sikt när man har kommit igång och har två lager på varje position i en loop, där ett är i produktion och ett återtillverkas, blir miljöbesparingen stor, planerbarheten bättre och kostnaden mindre.

– Men vi är beroende av våra kunders engagemang och vill öka medvetenheten om att man kan arbeta så här för att vi tillsammans ska kunna nå våra miljömål, både i dag och i framtiden. 

Fakta om SKF på Underhållsmässan, 12-15 mars

Var: Svenska Mässan

När: 12-15 mars

Monter: B02:20

Övriga aktiviter:

Stora scenen

Onsdag 13/3 Kl: 13:00-13:30 – SKF & Billerud Skärblacka. Återtillverkning av lager – en hållbar och lönsam investering

 Torsdag 14/3 Kl: 11:00-11:30 – SKF, Stena Recycling & Ovako. Cirkulär återvinning av lager snabbar på klimatomställningen

Teknikscenen

Demonstration som visar rätt verktyg för rätt montage och demontage.

Tisdag 12/3 Kl: 11:00-12:00 

Onsdag 13/3 Kl: 11:00-12:00

Torsdag 14/3 Kl: 14:00-15:00

Fredag 15/3 Kl: 09:30-10:30