Nyheter

Soltech behåller och vidareutvecklar solparksportfölj som nu överstiger 2 000 MWp

Soltech Energys dotterbolag Soltech Energy Solutions har valt att behålla och vidareutveckla den solparksportfölj som man i juli påbörjade arbetet med att identifiera investerare för. Beslutet att behålla portföljen följer av att solparksprojekten idag omfattar kvalificerad potential för mer än 2 000 MWp, vilket är dubbelt så mycket som i juli 2023 då ambitionen att avyttra portföljen kommunicerades.

Då den stora tillväxten utgörs av projekt i relativt tidig fas bedöms tidpunkten för en avyttring av portföljen som helhet inte längre vara optimal, eftersom en signifikant värdepotential ligger i fortsatt projektutveckling. Löpande avyttringar av enskilda projekt i senare faser, och till olika investerare, kommer att ge Soltech högre avkastning över tid.

– Soltech Energy Solutions har snabbt byggt upp ett affärsområde för solparker som har ett stort finansiellt värde för koncernen och som vi nu ser fram mot att över tid vidareutveckla tillsammans med flera investerare med olika fokus avseende mognadsgrad och storlek på solparksprojekt. Vår målsättning är att detta ska accelerera den gröna energiomställningen samt Soltechs tillväxt och lönsamhet på såväl kort som lång sikt, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.