Nyheter

Skogsindustrierna: ”EU måste se till hela skogens nytta”

”EU står inför ett historiskt viktigt vägval. Skogsindustrierna menar att den gröna omställningen måste hållas i. Det är också nödvändigt att ambitionerna på klimat- och miljöområdet kombineras med ökat fokus på näringslivets förutsättningar.”

Det skriver Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna i en debattartikel i Dagens Industri:

”I år äger en rad viktiga val rum inom EU som påverkar samarbetets framtid. De påverkar unionens alla länder, medborgare och företag, i högre grad än de flesta av oss är medvetna om. Nya företrädare för EU:s institutioner, parlamentet, rådet och kommissionen ska tillsättas. Ett nytt övergripande politiskt program för de kommande fem åren ska tas fram.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/eu-maste-se-till-hela-skogens-nytta/