Nyheter

Skatteökning med 71 procent på två år

Regeringen har ökat skatteuttaget för elektronikskatten, även kallad kemikalieskatten, med totalt 71 procent under två år. Den största ökningen (49 procentenheter) beror på ändringar som genomfördes den 1 juli 2023, ändringar som enligt regeringens höstbudget 2023 skulle minska skatteuttaget. Detta visar färska siffor från Skatteverket som ElektronikBranschen analyserat.

– Regeringen fortsätter att straffa svenska konsumenter med en skatt som bevisligen inte skapar någon miljönytta. Dyrare hemelektronik till ingen nytta, säger Pernilla Enebrink, vd ElektronikBranschen.  

Den 1 juli genomdrev regeringen ett hårt kritiserat förslag till ändring av elektronikskatten.

Förändringen innebar att de allra flesta produkterna fick en förhöjd skatt. Samtidigt började flamskyddsmedel med fosfor, vilka anses bättre för miljön, beskattas hårdare.

Skatten fungerar så att alla produkter med vissa tullkoder beläggs med elektronikskatt och sedan får företagen göra avdrag om ämnena inte finns i produkterna. Även om inga beskattningsbara ämnen finns i produkterna går det att undkomma skatten, utan endast 95 procents avdrag ges.

Lagändringen innebar att rätten till avdrag minskade kraftigt för samtliga produkter och därmed har skatteuttaget ökat.

Nya siffror från Skatteverket som ElektronikBranschen analyserat visar att skatteuttaget för elektronikskatten till följd av ändringarna ökade med 49 procent (motsvarande 468 miljoner kronor) under andra halvåret 2023, jämfört med samma period året innan. I årstakt innebär det en ökning med 937 miljoner kronor.

De faktiska skatteinbetalningarna ökade med 44 procent, men inräknat att försäljningen och därmed skattebasen krympte under 2023 så var den faktiska skattehöjningen 49 procent.

– Anledningen till felräkningen är en undermålig konsekvensutredning och avsaknad av dialog med branschen. Vi är mycket kritiska till att Regelrådet godkänt en konsekvensutredning som missar målet med nästan 50 procent, säger Pernilla Enebrink. 

Räknar man även in de två KPI-justeringar som ägt rum, dels den 1 januari 2023, dels den 1 januari 2024, har skatteuttaget på årsbasis ökat med hela 71 procent på två år. 2022 drog elektronikskatten in 1,6 miljarder till statskassan. Uppskattningen är att elektronikskatten under 2024 drar in 2,7 miljarder, en ökning med drygt 1,1 miljarder kronor.

– Vill regeringen göra skillnad ska de driva frågan inom EU. Det är lätt att tro att skatten gör nytta, men en svensk skatt påverkar inte alls produktutvecklingen av hemelektronik. Det görs inga mobiltelefoner eller tv-apparater för den svenska marknaden, eftersom denna bara utgör några promille av den globala marknaden för hemelektronik, avslutar Pernilla Enebrink.