Nyheter

SENS säkrar ytterligare arrendeavtal för ny 40MW batterilagringsanläggning

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB meddelar idag att Bolaget har ingått ett arrendeavtal med en markägare i Grästorp.

Avtalet möjliggör uppförandet av en batterilagringsanläggning med en planerad kapacitet om 40 MW.

Henrik Boman, vd för SENS:

– Detta arrendeavtal i Grästorp är ett tydligt exempel på hur vårt strategiska arbete fortsätter att bära frukt. Vi befinner oss i en spännande fas där varje steg vi tar är noggrant avvägt för att stärka vår position på den svenska energimarknaden. Genom att samarbeta med markägare som delar vår vision, fortsätter vi att metodiskt bredda vår portfölj med projekt som inte bara bidrar till en hållbar energiframtid, utan också speglar vår dedikation till innovation och kvalitet.

SENS meddelar idag att Bolaget har ingått ett nytt arrendeavtal för etablering av en batterilagringsanläggning i Grästorp. Anläggningen är planerad att ha en kapacitet på 40 MW.

Detta avtal utgör en del av SENS strategiska satsning på att utvidga sin portfölj av energiprojekt med inriktning på förnybar energi.

Arrendeavtalet är resultatet av en noggrant genomförd process, i linje med SENS övergripande strategi. Denna strategi innefattar identifiering av markområden som är väl lämpade för etablering av sol- och batteriparker, med särskilt fokus på platser nära det svenska elnätets elkablar.

Genom detta tillvägagångssätt säkerställs att SENS projekt kan integreras effektivt med den nationella energiinfrastrukturen.

SENS ambition är att genom sina projekt bidra till utvecklingen av hållbara energilösningar och en robust energiinfrastruktur för framtiden.

Det nya arrendeavtalet i Grästorp är en viktig del i SENS fortsatta strävan att förverkliga sin vision om en hållbar energiframtid. SENS inleder nu processen med att ansöka om de nödvändiga tillstånden för projektet och har som målsättning att inleda byggnationen inom 10-12 månader.