Nyheter

Klart med leverantörer till Rottneroskoncernens investering i förnyelsebar energi

I våras tog Rottneroskoncernens styrelse beslutet att investera 93 miljoner i en solcellspark och batterilager. Det är i led i koncernens strävan att öka andelen förnyelsebar el, men också för att minska exponeringen mot elmarknaden.

Nu är upphandlingen klar. Det blir Nordic Solar som kommer leverera solcellerna och Powerworks står för batterilagret.

– Vi har jobbat med upphandlingen i nära samarbete med dem vi gått ut med förfrågan till. Både Nordic Solar och Powerworks har visat prov på stor teknisk kunnighet och vilja att hitta lösningar som passar kundens behov, säger Sofia Hidén, platschef på Rottneros Bruk utanför Sunne.

Med det är alla delar på plats för att bygga Rottneroskoncernens första solcellspark och batterilager.

– För oss är det här en ny typ av produktion. Det är av stort värde för Rottneros att få stöd i att optimera energiinvesteringens livslängd och leverans. Båda leverantörerna kan hjälpa oss med det på ett bra sätt, avslutar Sofia Hidén.

Anläggningen förväntas generera 3 GWh/år. Det är en mindre del av elförbrukningen i fabriken, men en viktig del i Rottneroskoncernens långsiktiga hållbarhetsstrategi.

Anläggningen förväntas vara i drift i slutet av augusti 2024.