Nyheter

IKEM: ”Systemfel bakom skyhöga elnätsavgifter”

För att möta samhällets ökade elbehov krävs enorma investeringar i elnätet och elnätsägarnas investeringar ska slutligen betalas av konsumenterna. Den befintliga avgiftsmodellen innebär dock att nätägarna överkompenseras på konsumenternas bekostnad – konsumenterna betalar för samma nät flera gånger.

Ett systemfel, anser IKEM – Innovations- och kemiindustrierna. 

Energimarknadsinspektionen kommer med stor sannolikhet öka elnätsägarnas intäktsramar för kommande regleringsperiod 2024-2027. Det innebär att elnätsägarna, och inte minst de stora aktörer som Ellevio, E.ON och Vattenfall, återigen kan komma att höja elnätsavgifterna för konsumenterna hutlöst mycket. Det kommer bli särskilt smärtsamt för hushållen med små marginaler och för den elintensiva industrin.

– För elintensiva företag, som utgör en stor del av IKEM:s medlemsbas, kan dessa avgiftshöjningar resultera i betydande ekonomiska utmaningar. Systemet måste reformeras för att förhindra elnätsägarnas oskäliga vinster på konsumenternas bekostnad, säger Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatpolitik, IKEM.

Idag utgår beräkningsmetoden från en så kallad kapacitetsbevarande princip. Den innebär att konsumentens avgifts sätts utifrån vad det idag skulle kosta att bygga ett elnät, inte utifrån de faktiska kostnaderna för när elnätet byggdes. Konsumenterna betalar med andra ord 2023 års nybyggnadspris på hela elnätet, oavsett faktiskt byggår. IKEM kräver ett reformerat system.

– Det är hög tid att se över och reformera systemet för elnätsavgifter. Konsumenterna förtjänar ett rättvist och transparent system som bygger på de faktiska anskaffningskostnaderna, avslutar Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatpolitik, IKEM.