Nyheter

Debatt: ”Orwell och det ”fossilfria” stålet”

”George Orwell myntade begreppet dubbeltänkande i boken 1984. Termen syftar till hur indoktrinerade människor behöver lära sig att acceptera två inbördes oförenliga föreställningar som korrekta.
Förmågan att dubbeltänka tycks nödvändig för att vara en del av de stora stålsatsningarna i Norrland.”

Det skriver Christian Sandström, Biträdande Professor i företagsekonomi i en debattartikel i Epoch Times:

”Företrädare för såväl H2 Green Steel som LKAB och SSAB har i flera års tid viftat bort frågor om huruvida deras satsningar på ”fossilfritt” stål är förenlig med regionens, näringslivets och Sveriges framtida elförsörjning. Detta trots att dessa bolag gemensamt har för avsikt att ta mer el än hela Finland i anspråk.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.epochtimes.se/Orwell-och-det-fossilfria-stalet