Nyheter

ONE Nordic vinner upphandling för mätrelaterade tjänster hos Telge Nät

Strax före årsskiftet avgjordes upphandlingarna där Telge Nät slutligen gav ONE Nordic högsta förtroende att sköta mätrelaterade drift-och underhållstjänster för el-, fjärrvärme-, fjärrkyla- och vattenanläggningar i sitt distributionsnät.

Moderniseringen av försörjningssektorn pågår för fullt. Nya funktioner i elmätare ska vara implementerade senast 2025. Dricksvatten behöver mätas och övervakas för att minska läckage, likaså fjärrvärmenät där tex. kommunikationskvalitén till anläggningarna är grundläggande.

ONE Nordics uppdrag är att tillsammans med Telge Nät möta framtida krav på ökad kapacitet, optimering och driftsäkerhet.-

– Telge Nät har gett ONE Nordic ett långsiktigt uppdrag som löper totalt över 8 år. Vi är väldigt glada för förtroendet Telge Nät ger oss. Vår ambition är att leverera över de förväntningar som finns avtalade och skapa ömsesidiga synergieffekter inom effektivitet och modernisering, säger Filipe Vasconcelos, försäljningschef på ONE Nordic.

Telge Nät äger, driver, utvecklar och underhåller de kommunala näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Telge Nät bedriver också konsult- och serviceverksamhet inom området energitjänster. Telge Nät ska genom att sköta och utveckla näten för el, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp erbjuda rena, enkla, pålitliga och hållbara tjänster med positiv miljöpåverkan till konkurrenskraftiga priser.