Nyheter

Ny kvartalsrapport: ett mer slimmat och effektivt Otovo står redo för 2024

Höjdpunkter från rapporten 

(1) Intäkterna var fortsatt starka tack vare ett stabilt värdeskapande per kund, drivet av en ökad anslutningsgrad av batterier och försäljning av abonnemangsportföljer.

– Total rörelseintäkt ökade med 14% till 233 MNOK (205MNOK), inklusive vinst från portföljförsäljning

– Genererade intäkter var oförändrade på 278 MNOK (282 MNOK) (-1%)

– Total rörelseintäkt ökade med 14% till 233 MNOK (205MNOK), inklusive vinst från portföljförsäljning

– Genererade intäkter var oförändrade på 278 MNOK (282 MNOK) (-1%)

(2) Högre effektivitet inom organisationen

– Kostnadsbesparingar på 80-100 MNOK per år genomfördes under fjärde kvartalet, inklusive uppsägningar av personal och minskningar av försäljnings-, administrations- och allmänna kostnader i hela koncernen, för att skapa en mer slimmad organisation. P&L-effekten av kostnadsminskningarna förväntas bli synlig från och med Q1 2024 och materialiseras i slutet av Q2 2024.

(3) Batterierna är här för att stanna

Trots att Skatteverket ändrade villkoren för det gröna avdraget för investeringar i hemmabatterier i januari, tror Otovo att 2024 blir ett starkt år för batterier. I Q4 2023 låg andelen kunder som köpte batterier i Sverige på hela 55 procent, jämfört med 6 procent samma kvartal 2022. Trenden är stark i Europa och att 2024 blir ett viktigt år för batterierna.

(4) Rekordlåga priserna på installationer 

Kostnaden för solenergianläggningar för villaägare ligger på rekordlåga nivåer. I takt med att 2024 fortlöper hotar det globala geopolitiska läget transportkostnaderna och supervalåret bäddar för ny miljöpolitik i flera delar av världen. Samtidigt har ett flertal tekniska förbättringar ägt rum, vilket har sänkt priserna och stärkt produkternas prestanda.

(5) Starkt värdeskapande per kund

-Bruttomarginalen ökade till 26%, vilket är det högsta någonsin (20%)

– Genomsnittlig orderstorlek på 125 000 NOK, en ökning med 4%, vilket visar på resiliens i en marknad där kostnaderna för solenergi sjunker

– Batteriandelen steg till 35% (26%)

– Abonnemangsandelen ligger stark på 33% (27%)

(4) Försäljningen understiger tidigare resultat, men närmar sig förra årets jämförelsetal

– 1.946 installationer jämfört med 2.205 samma kvartal föregående år (en minskning med 12%)

– 1.641 sålda enheter jämfört med 1.826 samma kvartal föregående år (- 10%)