Nyheter

Byggde nio vindturbiner på befintlig infrastruktur

Att bygga en vindkraftpark på gammal infrastruktur sparade en del pengar, men gjorde inte arbetet lättare. Ändå lyckades nordiska energiföretaget Cloudberry på bara ett år komma i produktion med sina nio turbiner utanför Eskilstuna, som därmed blev Sörmlands första vindkraftpark.

Sundby vindpark ligger nära Mälaren strax norr om Eskilstuna. Tillstånden låg tidigare hos ett kinesiskt företag som hade hunnit bygga vägar i området, bygga kranytor, gjuta fundament till ett antal vindkraftturbiner och dra kabel internt i området när de avbröt projektet. 

Det har knappast hänt tidigare i Sverige att befintlig infrastruktur återbrukas i den här skalan. Cloudberry förvärvade tillstånden 2021, tog investeringsbeslut i december 2022 och ägnade 2023 åt att bygga de nio turbinerna. Hela parken beräknas var testkörd före årsskiftet och kommer därmed nästan dubbla den lokala elproduktionen. Något som är välbehövligt då Eskilstuna i dagsläget använder tio gånger så mycket el som produceras.

– Det är ovanligt att få sådana här chanser, det var både ekonomiskt och klimatmässigt fördelaktigt att bygga på befintlig infrastruktur, men det hade varit enklare att bygga nytt från grunden, säger Joachim Espvik, projektledare för Cloudberrys vindkraftpark Sundby.

Eftersom de gamla fundamenten byggdes för en annan turbinmodell, med andra dynamiska belastningar och bultringar, behövde både Vestas och Cloudberry tänka utanför boxen för att hitta en lösning som säkerställer både säker drift och lång livslängd.

– Den ursprungliga turbinmodellen fanns inte längre på marknaden. Därför var vi tvungna att göra flera dynamiska studier, fysiska undersökningar och specialanpassningar innan vi till slut hittade en turbinlösning som fungerade på de befintliga fundamenten, berättar Joachim Espvik.

På drygt ett år har här uppförts nio stycken Vesta 3,6 MW turbiner, en total installerad effekt om 32,4 MW som beräknas producera 89 GWh årligen. Det motsvarar elförbrukningen för en fjärdedel av Eskilstunas småhus.

Tornhöjden är 87 meter och den totala höjden inklusive blad i topposition 150 meter.

Ett nordiskt företag

Cloudberry är ett nordiskt energiföretag som utvecklar, bygger, äger och förvaltar vattenkraftverk och vindkraftparker i Sverige, Norge och Danmark. Företaget är noterat på Oslo-börsen, men vill vara en lokal aktör där man etablerar sig.

– Det har varit mycket samspel med lokala entreprenörer som Entry, VEO och SEVAB. Det har fungerat väl och vi har trots leveransproblem på marknaden fått våra leveranser i tid.

Cloudberry har sedan tidigare en vindpark vid norsk-svenska gränsen i Värmland, och bygger just nu ett annat projekt i Lindesbergs kommun. Totalt har bolaget i nuläget cirka 1 TWh i produktion i Norden.  

– Vi vill köpa, utveckla och driva parker under lång tid därför är det viktigt för oss att sprida kunskap om energiomställningen. Vindparken i Sundby är den som ligger närmast Stockholm och vi ser ett stort intresse för studiebesök. Vi möts huvudsakligen av positivitet och nyfikenhet, säger Joachim Espvik.

Ett stort fokus framöver i Sundby vindpark är att genomföra olika åtgärder för att förbättra hållbarheten. 

– Under 2024 kommer vi att genomföra flera åtgärder för biologisk mångfald, t.ex. insektshotell i kombination med blommande arter. Det är viktigt för oss att inte bara bidra positivt till klimatet, utan även till naturen för att säkerställa en hållbar energiomställning, avslutar Joachim.

FAKTA:

Byggherre: Cloudberry Clean Energy

Markentreprenör: Entry AB

Turbinleverantör: Vestas

Tidplan: Januari – december 2023

Kostnad: 550 MSEK