Nyheter

Peter Kullgren (KD): ”Hög tid för en stor skogspolitisk reform”

”Nu tar regeringen initiativet till en stor skogspolitisk reform som ger näringen det stöd och den långsiktighet de behöver för att tillfullo bidra till jobb, välfärd och klimatomställning.”

Det skriver landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i en debattartikel i Dagens Industri:

”Skogsbruket är en av Sveriges mest betydelsefulla näringar. Skogsnäringen bidrar till jobb, tillväxt och en grönare värld. Regeringen ser skogen som en strategisk resurs och viktig för svenskt klimatarbete. För att skogsbruket tillfullo ska kunna realisera sin potential behöver dock skogspolitiken förändras. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en skogsutredning i syfte att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart konkurrenskraftigt skogsbruk, ökad skoglig tillväxt och en långsiktigt ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/hog-tid-for-en-stor-skogspolitisk-reform/