Nyheter

Industrier kan skapa bättre förutsättningar med energilager

Med en kombination av solceller och batterier är det möjligt för mindre industrier att vara självförsörjande på elenergi en stor del av året. Med hjälp av ett eller flera batterilager kan man också lagra överflödet av energi från när elen är billig för att sedan tillhandahålla det när elen är dyrare.

Men det kan också användas för att kapa effekttoppar där toppeffekterna kan påverka elkostnaden för fastigheten kraftigt eller hyras ut som balanseringstjänst till elnätet för att stötta lokalt, regionalt och nationellt.

– En hög leveranssäkerhet är A och O för industrin då ger en batterilagerlösning möjlighet att parera väderberoende kraftproduktion som sol och vind, samt kapa effekttoppar i systemet, säger Mikael Ångman ansvarig för industri och infrastruktur på Rexel. Otillräcklig elnätskapacitet utgör ett hinder i arbetet med att stärka vår energisäkerhet, konkurrenskraft och den omfattande elektrifieringen av industrin och transportsektorn, konstaterade han.

Solceller och batterier ställer höga krav på installationen och det utrymme där anläggningen ska installeras. Det är många frågor som ska besvaras; Hur ska anläggningen användas? Vilka batterier ska jag välja? Vilken funktion ska prioriteras? Hur ska det finansieras? I den här djungeln av frågor är det viktigt att tänka igenom allt från nätanslutning, tillstånd, installation, säkerhet, placering till drift och skötsel och eventuell handel med stödtjänster.

– Fundera också över nöddrift som fungerar vid strömavbrott och kan driva fastigheten under en kort tid. Det kan vara kritiskt för t.ex. lantbrukare som behöver vatten till djuren eller företag som är beroende av att driva nätverk eller övervakningskameror. Energilagret kan bli en backup-lösning, t.ex. om en tjuv klipper elen så kan övervakningskameran ändå fungera, förklarar Mikael.

Säkrare energileverans till industrin

Alla nätägare eftersträvar en jämn output på nätet för ett stabilare energiflöde. En större andel variabel elproduktion skapar opålitliga svängningar i nätet, vilket ökar behovet av energibalansering framöver. Då behövs batterierna.

– Energilagret kan bidra till att öka produktionen lokalt, framför allt i elområde 4 som har brist i elnätet. Plötsligt kan industrier få bättre energileverans till verksamheten. Vid effekttoppar kan batteriet hjälpa till när tex en energikrävande maskin ska köras. Titta inte bara på balanseringstjänst-ersättningen nu, utan också på framtida behov, avslutar Mikael. Det här skapar trygghet för fastigheter, mindre köpcentra, butiker och lantbruk.

Framöver vet vi att elförbrukningen kommer öka i samband med elektrifieringen, det finns ett stort behov av flexibilitet och de mindre förutsägbara kraftsystemen medför att behovet av reserver ökar kraftigt. Allt talar för att energilager har en viktig roll för både industrins och elnätsbolagens utveckling och tillväxt.