Nyheter

Swerim i rymdforskningens tjänst

Vartenda gram räknas under en rymdfärd. Ett enskilt gram i minskad vikt handlar om enorma vinster. Nu har metallforskningsinstitutet Swerim bidragit till kunskap om hur framtida rymdfärder ska kunna ha lättare komponenter ombord, genom additiv tillverkning.

Eurpean Space Agency (ESA) efterlyste kunskap om metallpulver, för additiv tillverkning av rymdkomponenter. Swerim tillsamman med den brittiska motsvarigheten MTC (Manufacturing Technology Center) och Svenska rymdaktiebolaget vann uppdraget att utforska aluminumpulvrets möjligheter för 3D-printing av rymdkomponenter.

Koordinerande projektledare hos Swerim har Irma Heikkilä varit:

– Det är ett stort projekt som pågått sedan 2019. Vi har bland annat noggrant utvärderat 600 3D-printade komponenter, med inriktning på legering. Ett konkret exempel är speglar som skickar signaler från en satellit till jorden. Vi har visat hur olika designer och tillverkningar kan fungera.

Inte minst genom den svenska astronauten Markus Wandts rymdfärd är intresset för rymden stort hos allmänheten och många har blivit medvetna om den forskning som utförs i rymden.

Det skapar en generell förståelse för “vikten av vikten” under en rymdfärd och grunden för det nu avslutade forskningsprojektet är att additiv tillverkning skapar lättare föremål än traditionell tillverkning.

– Vår forskning, där vi noga undersökt vilka pulver och vilka tillverkningsmetoder som är mest intressanta, genom att vi utvärderat så väl mekaniska egenskaper som geometriska specifikationer. Nu har ESA en förbättrad grund vid framtida beställningar av komponenter, säger Irma Heikkilä som också konstaterar att detta är det mest krävande forskningsprojekt hon någonsin koordinerat.

– Rymdindustrin har av begripliga skäl extremt höga krav. Och just det gör förstås att vi fått testa våra gränser för att prestera och leverera. Samtidigt har det förstås varit otroligt intressant och stimulerande att få inblick i rymdindustrin och framför allt väldigt roligt att ESA är nöjda med det arbete vi gjort här på Swerim!