Nyheter

Nu tas nästa steg för havsvindparken Cirrus

Regeringen har beslutat att ge länsstyrelsen i Blekinge län i uppdrag att se över förutsättningarna för den havsbaserade vindkraftsparken Cirrus i södra Östersjön. Dessutom ska Sveriges geologiska undersökning (SGU) utreda möjligheterna för undervattenskablar till anläggningarna.

– Det är mycket välkommet att regeringen tar detta steg. Södra Sverige är i akut behov av ökad elproduktion för att kunna sänka elpriset och klara elektrifieringen som krävs för klimatomställningen. Detta ger i sin tur möjligheten att skapa nya jobb och bidra till välståndet i regionen, säger Magnus Hallman, VD för Freja Offshore.

Vindkraftsparken Cirrus kommer att förläggas i södra Östersjön, i Sveriges ekonomiska zon ca 50 kilometer sydost om Karlskrona. Parken är utformad för att störa så lite som möjligt och för att kunna samexistera med andra viktiga samhällsintressen. Under en helt klar dag syns den knappt från land.

Vindkraftparken beräknas kunna producera 10 TWh el årligen, vilket motsvarande årsförbrukningen för 500 000 villor i södra Sverige (räknat på 20 000 KWh/år). Det motsvarar alla villor i Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronoberg och Hallands län.