Nyheter

Industrin söker 300 000 medarbetare inom tre år

Inom tre år så behöver industrin ersättnings- och nyrekrytera över 300 000 medarbetare. Det framkommer i en ny landsomfattande undersökning som Industrirådet låtit Demoskop genomföra. 

Behovet av såväl yrkesmedarbetare som tjänstemän är omfattande i hela landet, men extra stort i Stockholmsområdet samt i övre Norrland.

– Efterfrågan är betydligt större än tillgången till rätt kompetens. Kompetensbristen är ett omfattande tillväxthinder för industriföretagen, säger Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen och sammankallande för Industrirådets presidium.

Genom undersökningen ges för första gången en samlad bild var de största kompetensluckorna både sett till befattningar och geografi finns i Sverige, i spåren av de historiskt omfattande investeringsplanerna inom industrin.

Rapporten som publiceras idag i samband med ett seminarium är ett första steg. Materialet utgör framför allt en databas om kompetensbehoven fördelat på både branscher, yrken och orter, med mera. För att kunna vägleda både organisationer, individer, företag, politik och myndigheter ansvariga för omställningen.

Foto: Talpa