Nyheter

Hallstahammars vattenkraftstation byggs ut med batterilager och solcellspark

Stabilare elnät och ökad elproduktion i Västmanland. Det är målet med Mälarenergis planer på att komplettera Hallstahammars vattenkraftstation med batterilager och, på sikt, solcellspark.

– Här kan vi snabbt bidra till omställningen genom att utnyttja redan gjorda investeringar och anläggningar, säger Carin Lidman, styrelseordförande.

I 2023 års julhälsning från Mälarenergi sjöng den Västeråsbördige stjärntenoren Joel Annmo ”O helga natt” i maskinsalen i Hallstahammars vattenkraftstation, 40 meter under mark – för att, inför julen, sprida hopp om en hållbar framtid. Kraftstationen i Hallstahammar är Mälarenergis största, har en fallhöjd på 29,7 meter, ligger under mark och producerar 52 GWh el varje år.

I samma veva berättade Mälarenergi att bolaget undersökte möjligheterna att komplettera kraftstationen med batterilager, för att balansera upp elnätet, och solceller för ökad elproduktion.

– I Hallstahammar kan vi dra fördel av den elnätsanslutning som redan finns vid kraftstationen, fortsätter Carin Lidman, styrelseordförande för Mälarenergi. Vattenkraften är årstidsberoende och därför utnyttjas inte nätanslutningens fulla kapacitet under delar av året. Solkraft, å sin sida, produceras framför allt sommartid när vattenkraftproduktionen är lägre. Ska vi klara omställningen och möjliggöra elektrifieringen måste tempot öka – och här har vi goda möjligheter att både agera snabbt och använda redan gjorda investeringar på ett mer effektivt sätt.

Ny teknik och samverkan

I steg ett handlar det dock om ett batterilager, där el kan lagras. Storleken på batterilagret är fyra containrar i direkt anslutning till kraftstationen. Det innebär möjligheter att stödja frekvenshållningen i elnätet och därigenom avhjälpa en del av effektproblematiken i Västmanland.

Planen är att göra detta tillsammans med SunStreet Energy AB, via ett gemensamt bolag: Trångfors Energipark AB.

– Vi får en partner som kompletterar vår egen kompetens tekniskt, systemmässigt och affärsmässigt. Att bilda ett gemensamt bolag innebär också att vi och SunStreet Energy kan dela på investeringen, säger Niklas Gunnar, koncernchef för Mälarenergi.

Mälarenergis styrelse tog den 31 oktober 2023 ett inriktningsbeslut om att etablera ett anläggnings- och produktionsbolag med ett 49 %-ägande tillsammans med SunStreet Energy. Kommunstyrelsen behandlade frågan den 17 januari och kommunfullmäktige godkände bolaget den 1 februari.

– Det känns jättebra att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Västerås står bakom vår satsning, fortsätter Niklas Gunnar. Mälarenergi har inlett det vi kallar Resan mot noll – att uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid – och håller ett högt tempo i omställningen. En förutsättning för att lyckas, är kombinationen av ny teknik och samverkan med andra. Kraftbolaget och satsningen i Hallstahammar är ett sådant tydligt exempel.

Christian Tapper, vd för SunStreet Energy, håller med:

– Jag är stolt och glad över att vi gör den här satsningen tillsammans. Genom att Mälarenergi och SunStreet kombinerar våra olika kompetenser och tekniker, kan vi snabbt ta ett steg till mot en mer hållbar värld – och Västmanland får en framtidssäkrad och marknadsledande energianläggning.

Fakta Trångfors Energipark AB:

Trångfors Energipark AB kommer att ha två verksamhetsgrenar: ett batterilager som i huvudsak arbetar mot Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader (frekvensreglering) samt en solcellspark vars elproduktion kommer att säljas på långa avtal till större kunder.

Bolaget kommer inte ha egen personal, utan är ett rent anläggnings- och produktionsbolag där Mälarenergi äger 49 % och SunStreet Energy 51 %. Både Mälarenergis styrelse och ledning bedömer att ett minoritetsägande är att föredra för att få till både en snabbare etablering och kunskapsuppbyggnad inom affärsutveckling och batteridrift.

Bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter. Två av dessa ska utses av Västerås kommunfullmäktige på förslag av Mälarenergi, medan SunStreet Energy utser två ledamöter samt ordförande.

SunStreet Energy har sitt säte i Västerås och utvecklar storskaliga solcellsparker.