Nyheter

Neoen börjar bygga Sveriges största batteri Isbillen Power Reserve

Neoen, en av världens ledande producenter av endast förnybar energi, har anlitat batterilagringsexperten Nidec för byggnationen av Isbillen Power Reserve. Avtalet om totalentreprenaden tecknades i december 2023, och nu har byggarbetena officiellt påbörjats på platsen. Beskedet om byggstarten kom vid det fransk-svenska näringslivsforum som anordnades under den franske presidenten Emmanuel Macrons statsbesök i Stockholm den 31 januari 2024.

Isbillen Power Reserve kommer att bli nordens största batteri. Litiumjonbatteriet på 93,9 MW / 93,9 MWh placeras i Sollefteå kommun, cirka en mil från Östersund och sex kilometer från Neoens andra batterilager, Storen Power Reserve (52 MW / 52 MWh), som redan är under byggnation. Isbillen Power Reserve blir Nordens största batterilager och ansluts till E.ON:s 130 kV-nät.

– Vi är mycket glada över att kunna inleda byggnationen av ännu ett rekordstort batteriprojekt i Sverige. Jag vill särskilt tacka elnätsägaren E.ON och lokala samarbetspartner för deras aktiva stöd. Med nu över 300 MW förnybara anläggningar i drift eller under byggnation, varav 146 MW batterier, är vi bland de mest dynamiska aktörerna inom förnybar energi i Sverige, säger Laetitia Prot, VD för Neoen i Sverige.

Batterilagret är beräknat att tas i drift under första halvan av 2025. I linje med sin utveckla-för-att-äga-modell äger Neoen 100 procent av Isbillen Power Reserve och kommer att vara den långsiktiga operatören av batteriet.

– Det här batteriprojektet kommer att vara ett viktigt bidrag för att stabilisera det svenska elnätet och komplettera utbyggnaden av intermittenta förnybara energikällor i landet. Intresset för att ansluta den här typen av anläggningar till elnätet växer hela tiden, vilket är goda nyheter både för klimatet och för utbyggnaden av svensk elproduktion, säger Martin Höhler, VD för E.ON Energidistribution.

När batterilagret tas i drift kommer det att förse Svenska kraftnät med stödtjänster för frekvenshållning vilket bidrar till att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning, som i sin tur höjer elnätets driftsäkerhet. Batterilagret bidrar också med att minska kostnaderna för nätstabilisering samtidigt som det underlättar utbyggnaden av förnybar energiproduktion.

– Jag tackar vårt team för deras engagemang i det här stora batteriprojektet där Neoen tillhandahåller konkreta lösningar för att påskynda energiomställningen. Batterier frigör den fulla potentialen hos förnybara energikällor genom att underlätta integrationen av sol- och vindkraft. Det är precis här vi kan bidra med expertis. Och det här är bara början, Neoen är fast beslutna om att bli en ledande aktör i den svenska energiomställningen, säger Xavier Barbaro, Neoens styrelseordförande och VD.

Isbillen Power Reserve stöder den europeiska industrin med mer än hälften av projektets värde genom att battericontainrarna tillverkas och monteras i Nidecs fabrik i Frankrike. Växelriktarna tillverkas i Italien och anläggningsarbetena utförs av ett svenskt företag. Projektledning och ingenjörsarbete utförs i både Sverige och Frankrike.

Anläggningen är en del i Neoens ambition om att bli en ledande aktör inom förnybar energi i Sverige. Utöver Isbillen Power Reserve på 93,9 MW / 93,9 MWh omfattar Neoens svenska anläggningar vindkraftsparken Storbrännkullen på 57 MW, batterilagret Storen Power Reserve på 52 MW / 52 MWh[1] och Hultsfred solpark på 100 MWp, varav samtliga är under byggnation.

Neoen utvecklar ett flertal batteriprojekt i Sverige som totalt omfattar mer än 400 MW och har planerade byggstarter under de närmsta åren. Neoens svenska team, som är baserat i Stockholm sedan 2020, utvecklar projekt över hela landet.

Isbillen Power Reserve är också en del i Neoens strategi att öka sina investeringar i energilagring, som tillkännagavs 2023. Isbillen Power Reserve blir Neoens fjärde batterilager i Norden.

Bland de andra projekten finns Yllikkälä Power Reserve 1 och 2 (30 MW / 30 MWh respektive 56,4 MW / 112,9 MWh) i Finland samt Storen Power Reserve i Sverige. Med batterilager om nära 1,6 GW / 3,1 GWh i drift eller under byggnation är Neoen en ledande ägare och operatör inom energilagring.

Neoen driver bland annat två av världens största batterilager, Victorian Big Battery på 300 MW / 450 MWh och Hornsdale Power Reserve på 150 MW / 193,5 MWh, båda i Australien.

Om Neoen

Neoen grundades 2008 och är en av världens ledande oberoende producenter av endast förnybar energi. Med beprövad expertis inom solkraft, vindkraft och batterilagring spelar företaget en aktiv roll i energiomställningen genom att producera konkurrenskraftig, förnybar, lokal energi på fyra kontinenter. Efter en sexfaldig ökning under de senaste sex åren uppgår kapaciteten i drift och under byggnation till 8,0 GW.

Neoens flaggskepp är: Frankrikes kraftfullaste solpark (300 MWp) i Cestas, Finlands största vindkraftspark (404 MW) i Mutkalampi, en av världens mest konkurrenskraftiga solparker i Mexiko (375 MWp) El Llano och två av världens största storskaliga batterianläggningar, båda i Australien: Hornsdale Power Reserve (150 MW/193,5 MWh) och Victorian Big Battery (300 MW/450 MWh).

Som ett företag med hög tillväxt siktar Neoen på att ha 10 GW i drift eller under byggnation i slutet av 2025. Neoen är noterat i avdelning A på Euronexts reglerade marknad i Paris (ISIN-kod: FR0011675362, Ticker: NEOEN) på SBF 120 och CAC Mid 60 index.

För mer information: 

www.neoen.com och i Sverige: https://sweden.neoen.com/sv/