Nyheter

David Sundén, Lakeville Consulting: ”Stålprojekt orsakar brant stigande elpris”

”Om planerna på tillverkning av fossilfritt stål i Norrbotten blir av kommer det nordiska elpriset enligt mina beräkningar att öka med i snitt 77 procent till 2026.”

Det skriver David Sundén, ekonomie doktor, grundare och konsult i Lakeville Consulting, författare bland annat till rapporterna ”Från brunt till grönt”, ”Lönsam eller kostsam” och ”Till vilket elpris som helst” som utvärderar stålindustrins investeringar i grönt stål i Norrland i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”LKAB och H2 Green Steel (H2GS) planerar att tillverka fossilfri järnsvamp och fossilfritt stål i Norrbotten med hjälp av vätgas. Vätgasen ska tillverkas genom elektrolys som kräver stora mängder el. Till detta ska läggas andra stora planerade elkrävande industri­etableringar i norra Sverige. Totalt förväntas elbehovet i Norrbotten från de största aviserade projekten öka med 20 terawattimmar till 2026 och till 40 terawattimmar till 2030. Det motsvarar cirka 15 respektive 30 procent av Sveriges nuvarande elförbrukning.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/JQzjJJ/david-sunden-stalprojekt-orsakar-brant-stigande-elpris

Foto: THAM YUAN YUAN