Nyheter

Eneff startar nätverk för energiexperter

I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har viktig roll i arbetet med energieffektivisering, men det har tidigare inte funnits något nätverk för dem att samverka i.

Eneff (Energieffektiviseringsföretagen) har därför startat upp ”Nätverk Energiexperter” för att erbjuda energikartläggare och energiexperter möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan samt löpande kontakt med berörda myndigheter.

– Det har tidigare inte funnits en dedikerad förening för certifierade energiexperter och Energikartläggare, trots efterfrågan. Genom ”Nätverk Energiexperter” adresserar Eneff våra frågor och främjar samarbete och erfarenhetsutbyte, säger Per Wickman, certifierad energiexpert, Energirevisor AB.

Innehåll i nätverket:

Regelbundna möten för diskussion, samverkan och erfarenhetsutbyte

Möten med Energimyndigheten

Möten med Boverket

Specifika möten kring teman som till exempel kunskap, ny teknik, beräkningar, åtgärder (efter önskemål från nätverket)

Rabatter och erbjudanden

– Eneffs nätverk är en viktig plattform för att skapa dialog mellan myndigheter och energiexperter/energikartläggare. Nätverket är speciellt betydelsefullt i det läge vi är i just nu – då vi jobbar med att implementera det nya direktivet om energieffektivitet i svensk lagstiftning gällande energikartläggningar, säger Åsa Thurin, Energimyndigheten.

Alla Eneffs medlemsföretag får rabatt på nätverksavgiften; medlemskapen och avgifterna både i nätverket och i Eneff gäller per företag och flertalet experter/kartläggare från varje företag kan delta i alla aktiviteter.