Nyheter

Snart dags för Underhåll 2024

– Riksorganisationen arbetar för hög tillgänglighet och hög driftsäkerhet i de verksamheter som berörs, och detta har vi förstås också med oss under mässan. Våra medlemsföretag jobbar verkligen i framkant med att utveckla och förbättra sina verksamheter, säger Maria Stockefors, VD på Rikorganisationen Svenskt Underhåll.

I mitten av mars genomförs Underhåll 2024 – den självklara mässan och mötesplatsen för alla som arbetar med underhåll. Förutom det ordinarie programmet och utställningarna ägnas en hel eftermiddag åt konferensen Underhållsstrategi. Hela mässan präglas av fokus på aktuella ämnen och frågor som kommer till branschen. Nytt för denna upplaga av mässan blir specialsatsningen Lär känna din bransch.

Tidningen Nordiska Projekt är mediapartner under mässan och nu ger vi en försmak på några av presentationerna under mässans konferenser. Men först går ordet till Maria Stockefors, vd på Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Branschorganisationen har ett nära och bra samarbete med Svenska Mässan som partner till Underhållsmässan.

Och företagen har höga målsättningar. Målet för, inte minst det förebyggande underhållet, är hög tillgänglighet i produktionslinjerna, hög anläggningseffektivitet och hög kvalitet.

– Det kan krävas investeringar i både utrustning, personal och utbildning, fortsätter Maria Stockefors. En utmaning för oss är att få företagsledningarna att förstå att sådana investeringar lönar sig i längden. Företagen får tillbaka mer än vad som har investerats.

Vid installation av ny utrustning eller utbyte av befintlig är det viktigt att beakta hela livscykeln, med livscykelanalys och livscykelkostnader – LCA och LCC. I förlängningen bidrar ett välplanerat underhåll till ett hållbart underhåll och hållbart samhälle.

– Industrin förändras i och med mer digitalisering, AI, mer elektrifiering och automation. Och tillståndsbaserat underhåll blir allt vanligare. Därmed förändras också underhållsbranschen. Vi bidrar till att lyfta underhållet i detta nya sammanhang och inser att utvecklingen blir starkt kompetensdriven. Den kommande mässan bidrar till höjd kompetens, inte minst genom att visa många bra exempel på framgångsrikt underhåll, avslutar Maria Stockefors.