Nyheter

SKF säkerställer 100% förnybar elektricitet i USA och Kanada

SKF har nått en betydande milstolpe inom hållbarhet genom att ingå två avtal om certifikat för förnybar elektricitet i Nordamerika. Detta kommer göra det möjligt för SKFs fabriker och anläggningar i USA och Kanada att uppnå målet om 100% förnybar elektricitet.

Det första avtalet avser investeringar i Green-e-certifierad vindenergi. Detta partnerskap sträcker sig till och med 2025 och stärker SKFs åtagande att främja förnybara energikällor. Det andra är ett 12-årigt avtal, med start 2026, som tecknats med Clearway Energy Group (Clearway) avseende en del av den certifierade förnybara energi som genereras på en solcellsanläggning med en effekt på 452 MW som håller på att byggas i Texas, USA.

Avtalet med Clearway är SKFs första långfristiga avtal om inköp av certifierad förnybar energi i stor skala i USA.

SKF kan på så sätt effektivt säkerställa att 100% av den årliga förbrukningen av elektricitet på anläggningarna i USA och Kanada är förnybar. Det hjälper även SKF att ta stora steg mot målet att minska koldioxidutsläppen från koncernens verksamhet till 2030, och uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2050.

John Schmidt, President, Industrial Region Americas:

– På SKF tycker vi att det är viktigt att aktivt bidra till en renare och grönare framtid, och vi är mycket glada över att ta detta viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete. Vi har ambitiösa mål och dessa avtal om förnybar energi är helt i linje med vårt åtagande om att minska koldioxidutsläppen, men ger oss även möjligheten att stödja utvecklingen av projekt för förnybar energi.

Valerie Wooley, Senior Vice President of Origination på Clearway:

– Clearway tycker det är beundransvärt att SKF vidtar åtgärder för att uppnå sina hållbarhetsmål genom att ingå långfristiga avtal om inköp av certifierad förnybar energi från vårt solenergiprojekt i Kent County.

Avtalen är en del av SKFs mer övergripande hållbarhetsagenda, som innefattar insatser för att minska energiförbrukningen, öka användningen av förnybara energikällor och minimera miljöpåverkan.

Schneider Electric har hjälpt SKF i valet av och i förhandlingarna kring båda projekten. Certifierad förnybar energi som genereras på Clearways solcellsanläggning kommer att registreras hos Center for Resource Solutions (CRS). Det innebär att den kommer uppfylla alla krav för certifiering i enlighet med Green-e Renewable Energy Standard för USA och Kanada.