Nyheter

Havet – en klimatmästare? Hur man ökar marint koldioxidupptag

Den nya World Ocean Review – tillgänglig gratis – syntetiserar det nuvarande kunskapsläget kring havsbaserat koldioxidavlägsnande (CDR). Det syftar till att initiera en välbehövlig debatt om huruvida mänskligheten kan och bör ingripa ytterligare i havet för att skydda klimatet.

Vilka åtgärder bör vi vidta för att effektivt mildra klimatförändringarna?

Åtgärder för att undvika utsläpp av växthusgaser är förvisso huvudprioriteringen – men sanningen är att vi under de kommande decennierna också måste ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären och lagra den på ett säkert sätt. Kan – verkligen borde – havet hjälpa oss i denna uppgift?

Den nya World Ocean Review (WOR 8) utforskar denna fråga med hänvisning till havens roll i jordens kolkretslopp och tittar på fördelar, risker och kunskapsluckor kring de viktigaste teknikerna för avlägsnande av koldioxid. Kan och bör mänskligheten ingripa ytterligare i havet för att skydda klimatet?

Denna åttonde upplaga av World Ocean Review ger några svar.

Den är tillgänglig från och med idag och kan beställas eller laddas ner gratis från:

https://worldoceanreview.com/en/