Nyheter

TotalEnergies och European Energy utökar sitt samarbete till havsvind

Som en del av sin integrerade utveckling inom el har TotalEnergies tecknat ett nytt avtal med European Energy avseende utveckling av vindkraftsprojekt till havs i tre skandinaviska länder: Danmark, Finland och Sverige.

405 MW havsvind under utveckling i Danmark

Det nya avtalet avser särskilt TotalEnergies förvärv av 85 % av havsvindprojektet Jammerland Bugt (240 MW) och 72,2 % i havsvindprojektet Lillebaelt South (165 MW). Båda ligger i Danmark.
Dessa två platser, som ingår i en serie av nio projekt som tilldelats i ett öppet anbudsförfarande, bekräftades av den danska energimyndigheten i december 2023 och har erhållit exklusiv status och tillstånd för nätverksanslutning.

– Vi är glada över att utöka vårt samarbete med European Energy. Dessa nya vindkraftsprojekt till havs i Danmark är en del av vår strategi att utveckla kostnadseffektiva förnybara projekt på liberaliserade elmarknader. Den historiska etableringen av European Energy i norra Europa, som vi kommer att dra nytta av tack vare detta partnerskap, kommer att tillåta TotalEnergies att utvecklas i denna region, förklarade Vincent Stoquart, Director of Renewables på TotalEnergies.

Slutgiltiga bygglov ska beviljas i mitten av 2024, för uppstart 2030.

– Detta partnerskap med TotalEnergies kommer att påskynda energiomställningen i de skandinaviska länderna, förklarade Knud Erik Andersen, VD för European Energy Group. Vår kombinerade expertis inom utveckling av greenfield-projekt och TotalEnergies erfarenhet av storskaliga projekt kommer att göra det möjligt för oss att utveckla banbrytande vindkraftsanläggningar till havs. Vi är glada över att kunna ta med oss ​​vår utmärkta kunskap om de skandinaviska energimarknaderna för att säkerställa framgången för dessa ambitiösa projekt. Detta samarbete stärker vår position inom sektorn för förnybar energi, men understryker också vårt engagemang för hållbar utveckling och Europas energioberoende. 

Den el som genereras av dessa anläggningar kommer att säljas direkt antingen på grossistmarknaden för el eller genom att ingå avtal om köp av kraft (PPA) med företag, vilket gör att de kan minska sitt koldioxidavtryck.
Gemensam utveckling av storskaliga vindkraftsprojekt till havs i Sverige, Finland och Danmark

Partnerna har vidare som mål att inom ramen för ett joint venture utveckla och driva nya storskaliga havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige och Finland, inom ramen för ett joint venture. De planerar också att svara på kommande vindkraftsupphandlingar till havs i Danmark.

Dessa avtal syftar till att dra nytta av båda partners styrkor: TotalEnergies har sin erfarenhet av storskaliga projekt, kombinerat med sin förmåga att marknadsföra sin elproduktion på liberaliserade marknader. European Energy för sin del tillför sin expertis inom utveckling av greenfield-projekt och framgångsrikt samarbete med intressenter i dessa länder.

Detta avtal för vindkraftsprojekt till havs följer ett tidigare avtal mellan TotalEnergies och European Energy i september 2023 för att gemensamt utveckla, bygga och driva förnybara energiprojekt på land i flera geografier.

Avtalet är fortfarande föremål för myndighetsgodkännanden från relevanta myndigheter.

Foto: Enrique