Nyheter

Biobränslen ersätter naturgas i Staffanstorp

Adven fortsätter resan mot att fasa ut användandet av fossila bränslen i sin fjärrvärmeproduktion. Näst på tur är en återbrukad pellets-/flispanna som reducerar användandet av naturgas i Staffanstorp.

I början av december levererades den återbrukade pellets-/flispannan på 2,5 MW till Staffanstorp. Pannan, som genomgått en uppdatering och modernisering, är placerad på sin plats i den västra delen av Staffanstorp – i samma del som Adven ser att Staffanstorp växer.

− Behovet av hållbar energi ökar i Staffanstorp och de kommande åren avser vi utöka våra leveranser till närliggande fastigheter som vill konvertera från gas till förnybar fjärrvärme. Dessutom ser vi potential att inom ett par års sikt även leverera till planerade nybyggnationer i området berättar Antonio Stanciu, kundansvarig inom Fjärrvärme på Adven.

Två pelletssilosar, som inrymmer 85 m3 vardera, kompletterar pannan och enligt plan kommer den att reducera användandet av naturgas i fjärrvärmeproduktionen med 5 GWh/år redan 2024. I slutet av december 2023 var pannan i drift och nyttjade pellets, vilket ger stora vinster – inte minst för miljön.

− Den utökade fjärrvärmekapaciteten gör att vi kan fortsätta växa i Staffanstorp likt planerat. Samtidigt ser vi att vi kommer minska de fossila koldioxidutsläppen under 2024 med cirka 1000 ton då vi reducerar användningen av naturgas säger Stefan Jägerhill, projektledare, Adven.

Genom projektet fortsätter Adven resan mot att producera fjärrvärme i Sverige och Finland till 100% av förnybara och återvunna energikällor.