Nyheter

Schneider Electric lanserar EcoConsult

Nu introducerar Schneider Electric en omfattande portfölj av konsulttjänster som syftar till att optimera el- och automationssystem för kunder över hela Norden. Utbudet består av lösningar med fokus på att minska risker och förbättra tillförlitligheten.

Schneider Electric, global specialist inom energihantering och automatisering, kan nu stolt presentera en ny portfölj av konsulttjänster. Med ett team av expertkonsulter dedikerade till granskning, utvärdering och kartläggning av el- och automationsresurser samt system, använder EcoConsult toppmodern programvara och digitala tvillingteknologier för att effektivisera och digitalisera infrastrukturen.

Förbättrad säkerhet, motståndskraft och effektivitet

EcoConsult erbjuder ett utbud av lösningar med fokus på att minska risker och förbättra tillförlitligheten, oavsett om det berör befintliga kraft- och automationssystem eller design av nya installationer. Målet är att identifiera potentiella säkerhets- och prestandaproblem, vilket i sin tur förbättrar driftsäkerheten och den operationella effektiviteten.

­­– EcoConsult är utformat efter utmaningarna som våra kunder står inför gällande eldistributionsnätet. Med klimatförändringarna som påverkar vårt dagliga liv i större utsträckning kan vi nu erbjuda konkreta förbättringsåtgärder rörande säkerhet, driftsäkerhet och effektivitet hos kraft- och automationssystem samt även stötta våra kunder i deras hållbarhetsarbete, säger Janne Lindenius, affärsutvecklare för konsulttjänster i Norden.

Adressera viktiga affärsutmaningar

Med EcoConsult använder Schneider Electrics experter de främsta digitala tvillingteknologierna för att ge värdefulla insikter och leverera kritiska affärsresultat gällande säkerhet, efterlevnad, effektivitet och driftsäkerhet. Tjänsterna innefattar också hållbarhet och cirkularitet som möjliggörs av vårt EcoFit-erbjudande, CO2-beräkning och energieffektivitetsstudier. Expertrekommendationer levereras på MySchneider, en samarbetsplattform som möjliggör enkel prioritering, uppföljning, design och implementering.

Få tillgång till avgörande insikter

EcoConsult är utformad för att möta kunders utmaningar – från föråldrade system och begränsade resurser, till eskalerande energipriser och ineffektiva processer. De skräddarsydda lösningarna syftar till att ge kunderna verktygen och kunskapen som krävs för att blomstra i en föränderlig energimiljö. Dessutom möjliggör konsulterbjudandet att hela potentialen för el- och automationssystem kan utnyttjas vilket skapar en hållbar och effektiv framtid.

Portföljen av tjänster lämpar sig för kunder som söker proaktiv hantering av sina elektriska system med mål att driva högre prestanda, motståndskraft, säkerhet och för att minska sitt koldioxidavtryck. Resultaten inkluderar optimala servicenivåer, djupa insikter i tillgångarnas skick och världsklassig expertis för att låsa upp säkerhets-, effektivitets- och hållbarhetsförbättringar.

– Med fortsatt höga energipriser och stort fokus på energibesparingar ser vi en ökad efterfrågan av expertis inom hållbarhets- och energifrågor samt tjänster som EcoConsult. Målet är att maximera värdeskapandet från den inköpta energin och med hjälp av energieffektiviseringsprogram optimera processflöden. Enkla lösningar kan skapa stora kostnadsbesparingar och gynna slutresultatet avsevärt, något vi ser i våra analyser. Med ett nätverk på över 250 konsulter, dedikerade till att effektivisera energi och kraft, är vi ledande inom detta segment, fortsätter Janne Lindenius.

En portfölj som möjliggör fullständiga transformationer

EcoConsult representerar en av hörnstenarna i Schneider Electrics tjänsteportfölj för produkter och system. Erbjudandet kompletterar det befintliga EcoFits™ cirkulära och reparationsbara tjänster samt det kommande medlemsprogrammet EcoCare. Tillsammans täcker tjänsterna proaktiv hantering av elektriska system över hela livscykeln och bidrar till en omfattande transformation och förenkling av Schneider Electrics tjänsteerbjudanden.

Läs mer om EcoConsult:

här.

Läs mer om EcoFit:

här.