Nyheter

H&M Group och Alight tecknar elköpsavtal för tre nya solparker i Sverige

Alight och H&M Group har tecknat långsiktiga elköpsavtal (PPA) för att bygga tre nya solparker i Sverige.

Solparkerna är belägna i Blekinge, Södermanland och Halland, med en kapacitet på 13 MW, 6 MW och 4 MW. Konstruktionen av solparken i Blekinge har redan påbörjats, medan byggnationen av de andra två anläggningarna kommer att påbörjas senare i vår. Enligt den nuvarande tidslinjen kommer de att sättas i drift i början av 2025 och förse H&M Group med grön el. När de är i drift kommer Alight att äga och driva solparkerna.

Tillsammans kommer projekten att generera minst 24 GWh grön el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för över 4 800 villor.*

Detta avtal bygger vidare på partnerskapet mellan H&M Group och Alight, som undertecknade ett PPA i december 2022 för att bygga en 100 MW solpark i Hultsfred, som samägs och utvecklas ihop med Neoen, en ledande fransk producent av förnybar energi.

Ulrika Leverenz, Head of Green Investment på H&M Group:

– Vi är väldigt glada över möjligheten att etablera tre nya solparker utöver det tidigare PPA-avtalet vi undertecknade med Alight 2022, vilket för oss närmare vårt mål att endast använda förnybar el år 2030. Förnybar energi är en hörnsten i vår framtidsplan för att minska utsläpp och uppnå nettonollmålet 2040 och avtal som detta med Alight spelar en stor roll för vår resa.

Harald Överholm, VD och medgrundare av Alight:

– Vi är hedrade över att H&M Group har valt att stärka vårt partnerskap genom att underteckna PPA-avtal för att bygga tre nya solparker i Sverige. H&M Groups åtagande möjliggör projekten och tillför ny grön el till det svenska elnätet — det är en vinst för både ett hållbart näringsliv och samhälle.

*Baserat på 5 000 kWh per hushåll

Om solparken i Blekinge:

Investerare: Infranode och Alight

Ägare av elnätet: E.ON

Förväntad årlig elproduktion: 14 GWh/år

Installerad effekt: 13 MWp

Areal: 13 hektar

Byggstart: Hösten 2023

Planerat datum för driftsättning: Våren 2025

Om solparken i Södermanland:

Investerare: Alight

Elnätsägare: Tekniska Verken

Förväntad årlig elproduktion: 6 GWh/år

Installerad effekt: 6 MWp

Areal: 10 hektar

Byggstart: Våren 2024

Planerat datum för driftsättning: Våren 2025

Om solparken i Halland:

Investerare: Alight

Elnätsägare: E.ON

Förväntad årlig elproduktion: 4 GWh/år

Installerad effekt: 4 MWp

Areal: 6 hektar

Byggstart: Våren 2024

Planerat datum för driftsättning: Våren 2025