Nyheter

Foyen har framgångsrikt företrätt Eolus Vind

Foyen har framgångsrikt företrätt Eolus i Mark- och miljödomstolen avseende anläggandet av en solcellspark med en totaleffekt om 2 MW i Båstads kommun.

Vid en sammanvägd bedömning har domstolen funnit att lokaliseringen är lämplig trots att jordbruksmark nyttjas och att länsstyrelsen inte har haft fog för sitt beslut att förbjuda anläggandet av solcellsparken.

Eolus projekterar, uppför och förvaltar investeringsobjekt inom förnybar elproduktion – vindkraftsanläggningar på land och till havs, solkraft och energilagring.

Foyens team leddes av Pia Pehrson, advokat/partner, tillsammans med de biträdande juristerna Björn Eriksson, Mathias Kågell-Landgren och Fredrik Jonasson.