Nyheter

405 MW havsbaserad vindkraft under utveckling i Danmark

Som en del av TotalEnergies utveckling inom förnybar energi har bolaget tecknat ett nytt avtal med European Energy för att utveckla havsbaserade vindkraftsprojekt i tre nordiska länder: Danmark, Finland och Sverige.

Avtalet innebär att TotalEnergies förvärvar 85% av aktierna i European Energys havsbaserade vindkraftsprojekt Jammerland Bugt (240 MW) och 72,2% av aktierna i Lillebælt Syd (165 MW), ett kustnära havsbaserat vindkraftsprojekt som ägs av European Energy och det lokala energibolaget SONFOR.

Båda projekten ingår i de nio open-door-projekt som bekräftades av den danska energimyndigheten i december 2023 och som har fått initiala utvecklings- och nätanslutningstillstånd från myndigheterna. Slutliga tillstånd förväntas i mitten av 2024 med start 2030.

Den el som produceras från dessa anläggningar kommer att säljas direkt på elmarknaden eller genom CPPA-avtal (Corporate Power Purchase Agreement) med slutkunder som kan minska sitt koldioxidavtryck.

Partnerskap för att utveckla storskaliga havsbaserade vindkraftsprojekt i Danmark, Sverige och Finland

Parterna avser också att utveckla och driva nya storskaliga havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige och Finland i ett joint-venture och kommer att lämna anbud i de kommande upphandlingarna kring havsbaserad vindkraft i Danmark.

Avtalen bygger på båda parters styrkor: TotalEnergies kommer att bidra med sin erfarenhet av storskaliga projekt och kommersialiseringsförmåga på kommersiella marknader. European Energy har omfattande erfarenhet av att utveckla nya projekt och en god dialog med intressenter i de länder där de är verksamma.

Avtalet om havsbaserad vindkraft följer det tidigare avtalet mellan TotalEnergies och European Energy från september 2023 om att gemensamt utveckla, bygga och driva landbaserade vindkraftsprojekt i flera länder.

– Vi är glada över att utöka vårt samarbete med European Energy. De nya havsbaserade vindkraftsprojekten i Danmark ligger i linje med vår strategi att utveckla förnybar energi på kommersiella marknader på marknadsmässiga villkor. Tack vare detta partnerskap kan vi dra nytta av European Energys långvariga närvaro i norra Europa och utöka vår verksamhet där, säger Vincent Stoquart, Senior Vice President för Renewables på TotalEnergies. 

–  Partnerskapet med TotalEnergies kommer att påskynda omställningen till förnybar energi i norra Europa. Vår kombinerade expertis inom utveckling av greenfield-projekt och TotalEnergies erfarenhet av att driva storskalig produktion kommer att göra det möjligt för oss att leverera toppmoderna havsbaserade vindkraftsparker. Vi ser fram emot att bidra med vår djupa kunskap om den nordiska energimarknaden till partnerskapet och säkerställa ett framgångsrikt förverkligande av dessa ambitiösa projekt. Samarbetet stärker inte bara vår position inom sektorn för förnybar energi, utan understryker också vårt engagemang för hållbar utveckling och energioberoende i Europa, säger Knud Erik Andersen, VD för European Energy.

Avtalet villkoras av godkännande från berörda myndigheter.

Foto: Pablo