Nyheter

H2 Green Steel säkrar 48 miljarder till världens första storskaliga gröna stålverk

H2 Green Steel har undertecknat avtal om slutlig skuldfinansiering på 48 miljarder kronor i så kallad projektfinansiering. Samtidigt tillkommer ytterligare 3,4 miljarder kronor från investerare vilket gör att det totala aktiekapitalet i bolaget nu uppgår till 24 miljarder kronor.

Bolaget har också tilldelats runt 3 miljarder kronor från EU:s Innovationsfond. H2 Green Steel har därmed säkrat finansiering om totalt närmare 75 miljarder kronor till världens första storskaliga gröna stålverk som håller på att byggas i Boden.

H2 Green Steel driver ett av världens största klimatpåverkansprojekt. Bolaget grundades 2020 med syftet att påskynda klimatomställningen i branscher som är svåra att ställa om. Bolaget börjar med stål som kommer att produceras med upp till 95 procent lägre klimatpåverkan än stål från masugnar.

Bygget av det gröna flaggskeppsstålverket i Boden med integrerad vätgas- och grön järnproduktion, är på god väg. Leveransavtalen för vätgas-, järn- och strålutrustning är på plats. En betydande del av den nödvändiga elen är säkrad i långsiktiga avtal. Hälften av den årliga produktionen av 2,5 miljoner ton grönt stål har sålts i bindande fem till sjuåriga avtal.

I dag meddelar H2 Green Steel en stor milstolpe på vägen mot att fossilbefria stålindustrin, som är en av världens smutsigaste. Bolaget har tecknat avtal för skuldfinansiering på 48 miljarder kronor, tagit in ytterligare 3,4 miljarder kronor från investerarare och tilldelats runt 3 miljarder från Innovationsfonden. Total finansiering uppgår till cirka 75 miljarder kronor.

H2 Green Steel har tecknat avtal om slutlig skuldfinansiering på över 40 miljarder kronor i senior skuld och en junior lånefacilitet på upp till 7 miljarder kronor:

I linje med så kallad projektfinansiering kommer de internationella banker som står för den seniora skulden att låna ut med deltäckning av en grön kreditgaranti från Riksgälden och en exportkredit från Euler Hermes på drygt 13,5 miljarder kronor* vardera. Garantierna täcker 80% respektive 95% av lånesumman och de ställs ut till marknadsmässiga priser.

En grupp bestående av fler än 20 långivare omfattar Svensk Exportkredit (SEK) och Europeiska Investeringsbanken, tillsammans med kommersiella banker som leds av BNP Paribas, ING, KfW IPEX-Bank, Societe Generale och UniCredit.

Konsortiet för den juniora lånefaciliteten leds av AIP Management och omfattar europeiska och internationella investeringsbanker och fonder.

H2 Green Steel har också rest ytterligare nära 3,4 miljarder kronor från investerare vilket gör att aktiekapitalet i projektet nu uppgår till total 24 miljarder kronor. Nya aktieägare är bland andra Microsoft Climate Innovation Fund, Mubea och Siemens Financial Services. Dessutom är IMAS Foundation och Just Climate några av de befintliga aktieägare som ökar sina investeringar i H2 Green Steel.

I september 2023 meddelade bolaget att det hade rest 18 miljarder från investerare vilket var den största privata kapitalresningen i Europa 2023. Innan dess avslutades Serie A-rundan på 946 miljoner kronor i maj 2021 och Serie B1-rundan på drygt 3 miljarder kronor i oktober 2022.

H2 Green Steel har också tilldelats runt 3 miljarder kronor från Innovationsfonden genom European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Innovationsfonden finansieras med intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter och stöttar innovativa projekt som vill påskynda utsläppsminskningen i europeisk industri och snabba på en grön omställning.

– Ingen har granskat vår verksamhet mer noggrant än de som finansierar vårt projekt. Det enorma stödet från våra långivare, investerare och EU:s Innovationsfond är en sann kvalitetsstämpel för H2 Green Steel som bolag. Finansieringen är också en stor vinst för klimatet och vi hoppas att vår modell för projektfinansiering kommer att inspirera andra initiativ inom klimatomställningen av branscher som är svåra att ställa om, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.

– Vi har gått igenom denna process i nära samarbete med många olika intressenter. Vi har jobbat som ett stort team, brutit ny mark och hittat innovativa lösningar i strukturer och arbetssätt som brukar vara stela. Resultatet är denna historiska milstolpe i ett av världens största projekt för klimatomställning, säger Otto Gernandt, finanschef för H2 Green Steel.

– H2 Green Steel är ett utmärkt exempel av den typ av banbrytande projekt som EU:s Innovationsfond stöttar. EU är stolt över att stötta lösningar som fossilbefriar den europeiska stålindustrin och ser till att den är konkurrenskraftig i en utmanande global miljö. Vi gratulerar H2 Green Steel-teamet för deras engagemang och hårda arbete och ser fram emot att stötta liknande initiativ i Europa, säger Kurt Vandeberghe, chef för EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik, DG CLIMA.