Nyheter

Jönköping Energi: Nytt fjärrvärmepris för företag börjar gälla i februari

Jönköping Energi har beslutat att införa höjning av fjärrvärmepriset för företag den 23 februari 2024. Företaget vill hålla en konstruktiv dialog med kunderna och väljer att skjuta på prishöjningen till slutet av februari i stället för årsskiftet.

I slutet av 2023 skickade branschorganisationen Fastighetsägarna GFR en skrivelse som ifrågasatte informationen om prisjustering som Jönköping Energi skickade ut i oktober. De menade att den strider mot underrättelseskyldigheten i fjärrvärmelagen. Jönköping Energi ansåg att utskicket var giltigt, men för att reda ut frågan anlitade Jönköping Energi extern juridisk expertis. Juristernas bedömning är att läget inte är så entydigt som Fastighetsägarna menar.

– Även om ärendet inte är helt svartvitt väljer vi att inte driva ärendet vidare eftersom vi inte önskar ha tvister med våra kunder. Därför tar vi en mer konstruktiv väg framåt och skjuter på vår prishöjning till den 23 februari, säger vd Fridolf Eskilsson.

Prishöjningen den 23 februari bygger på kompletterande information som redan hade skickats ut före jul som bedöms uppfylla alla lagkrav. Prishöjningen får börja gälla två månader efter informationen nått kunderna.

I fjärrvärmelagen står det att fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund. Jönköping Energi ser att kostnadsutvecklingen för fjärrvärmeverksamheten överstiger intäktsutvecklingen.

– Det innebär att vi tar en stor del av kostnadsutvecklingen själva och för alltså inte vidare den på kunden. Som fjärrvärmelagen är formulerad har vi lagstöd för att egentligen ta en ännu högre höjning, fortsätter Fridolf Eskilsson.

I Prisdialogen som hölls med kunder i september förklarade Jönköping Energi bland annat hur kostnadsutvecklingen hänger ihop med den energibrist som följt av Rysslands invasionskrig av Ukraina samt den allmänna inflations- och ränteutvecklingen.

– Vi visade också att fjärrvärmen i Jönköping trots världsläget fortsatt är konkurrenskraftig jämfört med konkurrerande uppvärmningstekniker såväl som andra fjärrvärmenät i Sverige, avslutar Fridolf Eskilsson.

Mer information om fjärrvärmepriset för företag
Länk till sida om Prisdialogen