Nyheter

Branschveteran går från RWE Renewables till Entelios

I takt med den snabba utvecklingen och ökande komplexiteten på vindkraftsmarknaden har Entelios förstärkt sin produktionsavdelning med att anställa Joakim Tolf, tidigare Senior Commercial Manager på RWE Renewables och E.on Vind.

Entelios produktionssida fortsätter att växa, och år 2023 har de ökat sin produktionskundbas med 2 TWh, vilket motsvarar 1,5% av Sveriges totala årliga elförbrukning. För att klara av den större kundbasen och den ökade komplexiteten med de många stödtjänster som blir allt mer aktuella för producenter har Entelios valt att anställa Joakim Tolf.

– Det är otroligt glädjande att Joakim valt att komma till oss och stärka vår kompetens och satsning inom elproduktion. Vi får in en enorm kunskap och ett producent perspektiv som kommer bidra till att stärka våra kundsamarbeten och vidare tjänsteutveckling, säger Björn Stålebring, Sales Manager Production Nordic på Entelios.

Joakim är en veteran inom elbranschen och det är inte första gången han jobbar med produktion.

– Jag har jobbat i energibranschen dom senaste 23 åren varav dom sista 8 åren som Senior Commercial Manager på E.on Vind och RWE Renewables där jag varit ansvarig för deras nordiska vindparker.

– Som kommersiellt ansvarig har jag jobbat med en lång rad projekt från prissäkringsmodeller och prissäkringar till upphandling av balansansvarstjänster och finansiellaprissäkringstjänster. Vidare har jag varit med i utvecklingsprojekt för RWE´s Nordiska pipeline och haft dialog med markägare och joint venture(JV) partners i olika frågor och varit kommersiellt ansvarig i JV-projekt.

– Jag har också deltagit i konstruktionsfasen för nya vindparker. Analyserat och varit med i projektet för att minska våra obalanskostnader. Dessutom har jag jobbat med resultatförbättrande åtgärder som ökar intäkterna för vindparker, och också IT-utveckling för uppföljning av resultatet av vindparker. I tillägg var jag ansvarig för försäljningen av ursprungsgarantier från RWE´s samtliga vindparker i Europa. Detta i kombination med erfarenhet av PPA både från ett försäljningsperspektiv och hantering av PPA för vindkraftsparker gör att jag ser fram emot att ta med mina kunskaper som vindproducent för att kunna stötta och utveckla tjänsterna hos Entelios inom produktionssegmentet, säger Joakim Tolf”

Att Joakim har jobbat på andra sidan av elproducentbranschen tror Björn Stålebring kommer att skapa stort värde för Entelios.

– Joakim har lång erfarenhet av att jobba inom elbranschen. Att han dessutom jobbat på vår kund och samarbetspartners sida gör att med hjälp av hans kunskaper kommer vi kunna skapa mer specialanpassade lösningar åt våra kunder och på bättre sätt täcka deras behov, avslutar Stålebring.

Joakim Tolf började på Entelios 8 januari som Senior Key Account Manager Production, och kommer att jobba i Malmö som en del av Sverigekontoret.