Nyheter

Jernkontoret: Stålåret 2023

När produktionsstatistik för det gångna året summeras konstaterar Jernkontoret att produktionen av råstål i Sverige minskade med drygt tre procent jämfört med 2022.

Enligt uppgifter från Jernkontoret minskade råstålsproduktionen i Sverige under 2023 med 3,3 procent i jämförelse med 2022. Den totala produktionen av råstål 2023 var 4 258 000 ton.

Under december månad producerades det 305 000 ton råstål, vilket är 6,3 procent mindre jämfört med december 2022.

– I ljuset av den avmattade konjunkturen kommer det inte som någon överraskning att året som helhet slutar i moll. Vi kan dock skönja en liten produktionsökning under årets fjärde kvartal. Det medför att nedgången under det andra halvåret inte var lika tydlig som den nedgång vi såg under det första halvåret 2023, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Foto: ddzphoto