Nyheter

Leine Linde samlar sin försäljningsverksamhet i Skandinavien och Baltikum med HEIDENHAIN

Med start i mars 2024 kommer Leine Linde att börja omforma sin säljorganisation i Skandinavien och Baltikum för att stödja affärstillväxt och ytterligare stärka kundservicen.

Leine Lindes produkter och lösningar är kända för att vara lämpade för tunga verksamheter i tuffa miljöer. HEIDENHAIN är en ledande innovatör inom området rörelsesensorer inom automation, robotik och drivsystem. Sedan 1992 har HEIDENHAIN varit ägare till Leine Linde och under åren har de två företagen byggt upp ett starkt och pålitligt partnerskap.

– Denna konsolidering markerar ett viktigt steg framåt i vårt gemensamma engagemang för att leverera kvalitetsprodukter och enastående service till våra kunder, säger Per Andréason, VD på Leine Linde.

Möter framtida kundbehov

Under 2024 kommer Leine Lindes försäljningsverksamhet i Skandinavien och Baltikum att ingå i bolaget HEIDENHAIN Scandinavia AB, ett helägt dotterbolag till DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Detta är det första steget mot en global och effektiv organisation som erbjuder spjutspetsprodukter och lösningar för att möta framtida kundbehov.

– Genom att förena Leine Lindes och HEIDENHAINs försäljningsverksamhet kommer våra kunder att erbjudas ett bredare utbud av kodar- och sensorlösningar för ytterligare industrier och applikationer i ett utökat geografiskt område, fortsätter Per Andréason. Vi vill erbjuda en sömlös upplevelse för våra kunder, med omfattande teknisk support och personlig service.

Enskild kontaktpunkt

Syftet är att fortsätta den dagliga verksamheten och ge kunderna oförändrad service och support under konsolideringsprocessen.

– Kunder kan förvänta sig en mer effektiv och bekväm köpprocess. Vår konsoliderade säljkår kommer att tillhandahålla en enda kontaktpunkt för alla deras kodare och sensorbehov, tillsammans med expertsupport och de senaste innovationerna, säger Per Wincent, VD på HEIDENHAIN Scandinavia AB.

Optimerad säljkår

Som ett resultat av omorganisationen kan HEIDENHAIN göra den övergripande försäljningsstrukturen för koncernen ännu mer effektiv med optimerade synergier och minska administrativa kostnader.

– Denna nya säljorganisation kommer att ha resurserna, skalan och expertis för att möta en föränderlig marknad och kundkrav och säkerställa att båda företagen förblir lönsamma i framtiden, avslutar Per Wincent.