Nyheter

De testar biokol från trädgårdsavfall

Under senåret 2023 har Sysav tillsammans med en av Europas ledande biokolsaktörer, Bussme Biochar, testat att producera biokol från utsorterat trädgårdsavfall. Materialet medför vissa utmaningar men utfallet av testet var positivt.

Trädgårdsavfallet kommer från Sysavs anläggning i Måsalycke på Österlen och har pyrolyserats på Bussme Biochars biokolanläggning i Svedala.

– Sysav samlar årligen in ca 45 000 ton trädgårdsavfall varav en betydande andel grovt park- och trädgårdsavfall. Mycket material används för att producera kompost, men Sysav undersöker ständigt nya möjligheter att ta hand om inkommande avfall på bästa sätt, säger Xue Kullenius projektledare Sysav.

– För det här testet har man sorterat ut grovt trädgårdsavfall på Måsalycke. Materialet har sedan förbehandlats genom krossning och siktning för att få fram rätt storlek på materialet och avlägsna oorganiskt material som sand och grus. Materialet transporterades sedan till Bussme Biochars anläggning i Svedala, fortsätter Xue.

– Bussme Biochar letar aktivt efter att hitta sidoströmmar av trädbränsle för tillverkning av biokol. Bränslesituationen är utmanande och man letar efter mer lågvärdiga bränslen som idag inte används till något annat, säger Carna Walle, projektledare Bussme.

– Trädgårdavfallet medför utmaningar då det är inhomogent med olika trädslag och fukthalt. Men vi ser väldigt positivt på testet så här långt och hoppas att vi tillsammans ska kunna förädla ett avfall till en produkt som har ett mervärde, med både en klimatnytta och en ekonomisk vinning för båda parter, konstaterar Carna Walle.

Fakta biokol
Biokol framställs genom att organiskt material, t.ex. trädgårdsavfall, upphettas till 300–1000 °C i en syrefattig miljö. Då bildas en process som kallas pyrolys, där flyktiga ämnen avges och det stabila kolet förblir. Biokolet grävs sedan ner i marken där det stannar i upp till 1000 år. Tillsammans med fotosyntesen fångar man in C02, vilket bidrar till en reducering av CO2 i atmosfären. Biokol har en förmåga att öka jordens bördighet och växters produktivitet, vilket i sin tur även reducerar CO2 i atmosfären via fotosyntesen.