Nyheter

Ny bedömning: Utsläpp från Nord Stream ska inte ingå i Sveriges rapportering

Den 17 november meddelade Naturvårdsverket att Sverige ska inkludera utsläpp från gasläckan i Nord Stream för klimat- och luftrapporteringen till EU och FN. Efter en rättslig utredning av Sveriges jurisdiktion över gasledningarna gör Naturvårdsverket en ny bedömning som innebär att utsläppen inte ska ingå.

I september 2022 upptäcktes läckor i gasledningen Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Utsläppen, som till största delen bestod av metan, skedde delvis inom Sveriges exklusiva ekonomiska zon där ledningarna för transport av fossilgas anlagts.

– Den rättsliga utredningen som nu genomförts har gett oss ny kunskap och tydliggör hur vi ska tolka FN:s rapporteringsriktlinjer och rapportera Sveriges utsläpp till EU i mitten av januari, säger Anna-Karin Nyström, chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.

Sveriges rapportering följer IPCC:s riktlinjer, som anger att inventeringen av växthusgaser inkluderar utsläpp inom nationellt territorium och offshore-områden över vilka landet har jurisdiktion. Ländernas jurisdiktion i förhållande till havsområden regleras av FN:s havsrättskonvention (UNCLOS).

Enligt FN:s havsrättskonvention har Sverige ingen jurisdiktion över rörledningar för transport av fossilgas inom den exklusiva ekonomiska zonen. Detta är slutsatsen efter den rättsliga utredningen som nu genomförts efter att Naturvårdsverket blivit uppmärksammande på innebörden av jurisdiktion enligt havsrättskonventionen.

Läs mer:Sveriges utsläpp och upptag av växthusgaser (naturvardsverket.se)