Nyheter

F-gasförordningen skärps ännu ett steg

Den ledande tillverkaren av kylutrustning FRIGA-BOHN har för avsikt att hjälpa den europeiska branschen inom livsmedelskylning när den nu går mot en ännu snabbare utfasning av HFC-köldmedier. Med utgångspunkt i en lång historia med innovation erbjuder FRIGA-BOHN idag ett brett produktsortiment som är kompatibelt med en omfattande samling köldmedier med låg GWP.

Företagets proaktiva deltagande i kylbranschens omställning och den ökande tillgängligheten av CO2 lösningar innebär att FRIGA-BOHN kan stödja marknaden för livsmedels-/kommersiell kyla genom att tillhandahålla flera framtidssäkrade alternativ.

I oktober 2023 nådde förhandlarna i EU-rådet och Europaparlamentet en provisorisk överenskommelse om utfasning av ämnen som orsakar global uppvärmning och bryter ned ozonskiktet. Medan befintlig EU-lagstiftning redan begränsar användningen av F-gaser, kommer de nya reglerna att ytterligare minska deras utsläpp i atmosfären.
Enligt det preliminära avtalet kommer förbrukningen av HFC:er helt att fasas ut till 2050. Å andra sidan kommer produktionen av HFC, vad gäller kvoter som tilldelats av kommissionen för att producera HFC, att fasas ned till minst 15 % från och med 2036. Både produktion och konsumtion kommer att fasas ut baserat på ett strikt schema med tilldelade minskningskvoter.
Inköpschefer och underhållschefer på kyl- och fryskedjor över hela Europa inser att det nu är bråttom och kommer att vara angelägna om att framtidssäkra alla investeringar i kommersiella och industriella kyllösningar. FRIGA-BOHN, som idag fokuserar sin produktutveckling på naturliga köldmedier, vill hjälpa entreprenörer och livsmedelsbutiker att förenkla sina övergångsprojekt med hjälp av sin breda portfölj med alternativ och val som erbjuder låg GWP.
CO2 är till exempel mycket mer miljövänligt och energieffektivt än HFC. Dess GWP på 1 bidrar till att skydda miljön, medan dess utmärkta termodynamiska egenskaper minskar energiförbrukningen. CO2 är också ett mycket prisvärt köldmedium. Och eftersom systemens komplexitet har minskat i och med införandet av boostersystem och antalet CO2-installationer har ökat, närmar sig kostnaderna för närvarande samma kostnad som för referenssystem som använder HFC.
FRIGA-BOHN har nyligen lanserat ett antal banbrytande produkter som kan användas med CO2, inklusive den innovativa gaskylaren GC V-King V-ställd och GC Neostar gaskylare i horisontell eller vertikal ställning. Och nu finns även kyl- & frysrumsförångare i NK-serien och transkritiska CO2LD-boosterrack tillgängliga för CO2.
FRIGA-BOHNs sortiment av kommersiella kylare är utformade för att fungera med flera olika köldmedier.
A2L-köldmedier är också fördelaktiga, eftersom deras beståndsdelar liknar HFC, men har mycket lägre GWP. FRIGA-BOHNs standardkylare är fullt kompatibla med A2L-köldmedier som R1234yf, R454C och R455C, samt A1-HFC:er. En enda enhet kan därför uppfylla både nuvarande och framtida krav, vilket minskar antalet inventarier som krävs. Förutom sina kommersiella A2L-kylare påbörjar företaget nu tillverkningen av sina kondensoraggregat DUO CU A2L.
Alla dessa strategiska åtgärder och innovativa produktlösningar stärker FRIGA-BOHNs engagemang för att främja hållbar kylteknik och ge kunderna möjligheten att välja och använda rätt teknik.
Med ett produktsortiment som sträcker sig från förångare på 0,2 kW till torrkylare på 2,2 MW kan FRIGA-BOHN erbjuda kompletta lösningar, och dess progressiva metoder förbereder inte bara marknaden inför befintliga branschkrav, utan även för den kommande övergången. Framöver kommer företaget att fortsätta driva på positiv förändring och hantera de utmaningar som olika intressenter inom den kommersiella kylsektorn står inför genom att utveckla innovativa och miljömässigt ansvarsfulla lösningar.